SAIJAI มาร์เก็ตเพลสออนไลน์ใหม่ ชวนคนว่างงานร่วมทีมให้บริการดูแลถึงที่บ้าน – Siamphone

จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในช่วง 16 เดือนที่ผ่านมา ทำให้เกิดความต้องการไลฟ์สไตล์ที่บ้านอย่างมาก รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบ New Normal ช่องทางออนไลน์จึงเป็นทางออก และเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการและผู้บริโภค ดังนั้น เทรนด์บริการดูแลถึงที่บ้าน จึงธุรกิจที่น่าจับตามองอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งเป็นผลพวงจาก “Sharing Economy” ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกและประเทศไทย

“SAIJAI” เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสออนไลน์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นบนแนวคิดโมเดล “Sharing Economy” โดยให้บริการดูแลถึงที่บ้าน ครอบคลุมบริการที่หลากหลาย ได้แก่ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ติวเตอร์ คนขับรถ และดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นศูนย์รวมของ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีทักษะด้านต่าง ๆ ลงทะเบียนได้ทุกประเภท

ขณะที่ “ผู้ใช้บริการ” สามารถเรียกใช้บริการผ่านเว็บไซต์ https://saijai.io/ ได้อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงระดับสากล ผ่านการพัฒนาระบบที่ทันสมัยและครบวงจร เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานภาษาไทย เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

นอกจากนั้น SAIJAI ยังมีส่วนร่วมในการจัดหางานให้กับแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งอยู่ในภาวะว่างงานจากภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ของประเทศไทย ด้วยการทำงานเป็นผู้ดูแลที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง เลือกทำงานแบบเฉพาะกิจหรือแบบนอกเวลาได้ ซึ่งนับเป็นเทรนด์การทำงานที่กำลังจะกลายเป็นบรรทัดฐานรูปแบบใหม่ในอนาคต ปัจจุบันมีผู้ให้บริการดูแลเข้าร่วมมากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศไทย

“SAIJAI” สมัครสมาชิกฟรีและลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้แล้ววันนี้ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://saijai.io/