8 Cheaper Ways to Raise Cash Than Car Title Loans – www.thaifrx.com

บุคคลบางคนที่ต้องการเงินสดฉุกเฉินอาจแข่งกับผู้ให้กู้ชื่อรถที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอสินเชื่อด่วน แต่นี่ยังห่างไกลจากตัวเลือกที่ดีที่สุด NS สินเชื่อทะเบียนรถเรียกอีกอย่างว่า “เงินกู้สีชมพู” เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่กำหนดให้ผู้กู้ต้องเสนอยานพาหนะของตนเป็นหลักประกันหนี้คงค้าง

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อทะเบียนรถนั้นสูงอย่างฉาวโฉ่ ท่ามกลางข้อเสียอื่นๆ ดังนั้นก่อนที่คุณจะสมัครใช้งาน โปรดอ่านและศึกษากลยุทธ์ในการหาเงินทางเลือกทั้ง 8 ประการนี้ก่อน

ประเด็นที่สำคัญ

  • สินเชื่อทะเบียนรถเป็นเงินกู้ระยะสั้น กำหนดให้ผู้กู้ต้องวางยานพาหนะเป็นหลักประกัน และเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินกู้ธนาคารแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
  • มีทางเลือกในการกู้ยืมที่แตกต่างกันมากมาย รวมถึงสินเชื่อบุคคลต่อเพื่อน สินเชื่อธนาคารระยะสั้น การเบิกเงินสดล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต และแม้แต่การบริจาคเพื่อการกุศล
  • ผู้กู้ที่มีปัญหากับหนี้สินควรพิจารณาพูดคุยกับผู้ให้กู้เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยหรือสร้างตารางการคืนทุนที่สมจริงยิ่งขึ้น

สินเชื่อทะเบียนรถทำงานอย่างไร?

เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับสินเชื่อทะเบียนรถ ผู้ยืมต้องเป็นเจ้าของรถฟรีและชัดเจน และแสดงชื่อปลอดภาระผูกพันแก่ผู้ให้กู้ ต้องระบุตัวตนที่ถูกต้อง ทะเบียนรถปัจจุบัน และหลักฐานการประกันภัย ถิ่นที่อยู่ และรายได้ด้วย ผู้ให้กู้บางรายต้องการกุญแจรถหรือยืนกรานที่จะติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม GPS

แม้ว่าจำนวนเงินกู้ทะเบียนรถจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของรถ แต่โดยปกติแล้วจะจำกัดไว้ที่ครึ่งหนึ่งของมูลค่าปัจจุบันของรถ เงินกู้เหล่านี้เป็นเงินกู้ระยะสั้น—โดยทั่วไปคือ 15 หรือ 30 วัน—และมีเลขสามหลัก อัตราร้อยละต่อปี (APR)ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารแบบเดิมมาก

โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีทางเลือกในการจัดหาเงินทุนจำกัด สินเชื่อรถยนต์มีราคาแพงฉาวโฉ่ เงินกู้ชื่อ 1,000 ดอลลาร์พร้อมดอกเบี้ย 25% ต่อเดือนจะทำให้ผู้กู้ต้องเสีย 1,250 ดอลลาร์ใน 30 วัน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผู้ให้กู้ การไม่ชำระคืนเงินกู้ยืมอาจทำให้รถที่ค้ำประกันสูญหายได้

โชคดีที่ไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับสินเชื่อรถยนต์ แหล่งเงินทุนและวิธีการลดหนี้ต่อไปนี้สามารถช่วยผู้ที่ต้องการเงินสดได้อย่างรวดเร็ว

สินเชื่อทะเบียนรถมักถูกมองว่าเป็นการให้กู้ยืมที่กินสัตว์อื่น

1. สินเชื่อธนาคารระยะสั้น

ก่อนที่จะทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถที่มีอัตราดอกเบี้ยสามหลัก ผู้กู้ควรพยายามหาเงินกู้แบบเดิมจากธนาคารในท้องถิ่นหรือ เครดิตยูเนี่ยน. แม้แต่เงินกู้ธนาคารที่แพงที่สุดก็ยังถูกกว่าสินเชื่อเพื่อกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้บางธนาคารจะค้ำประกันเงินกู้กับผู้กู้ด้วย เครดิตน้อยกว่าตัวเอก. ดังนั้น บุคคลที่มีงานทำซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์อาจจำนำยานพาหนะของตนไปจำนำเงินกู้อัตราดอกเบี้ยระดับธนาคาร

หากคุณมีปัญหาด้านสินเชื่อ การหาเงินกู้ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่เครียดเป็นพิเศษในกรณีฉุกเฉินทางการเงิน เมื่อคุณต้องกู้เงินอย่างเร่งด่วน โชคดีที่คุณยังคงสามารถเข้าถึง . ต่างๆ ได้ ตัวเลือกเงินกู้ฉุกเฉิน แม้ว่าเครดิตของคุณจะน้อยกว่าที่เหมาะสม

2. การเบิกเงินสดล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต

แม้ว่า เงินสดล่วงหน้า มีราคาแพงอย่างฉาวโฉ่ แต่ก็ยังมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตัวเลขสามหลัก ผู้กู้ด้วยบัตรเครดิต a วงเงินสินเชื่อ (LOC)และความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ภายในเวลาหลายสัปดาห์มักจะได้รับการเข้าถึงกองทุนดังกล่าว ซึ่งมีราคาไม่แพงมาก

บน ข้อเสีย, หากยอดเงินไม่ชำระทันเวลา ค่าดอกเบี้ยสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว.

3. Peer-to-Peer Loans

เพราะ เงินกู้แบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ได้รับทุนจากนักลงทุนแทนธนาคาร อัตราการอนุมัติในสถานการณ์เหล่านี้สูงกว่าอัตราอนุมัติสำหรับ สินเชื่อธนาคาร แอปพลิเคชัน ในขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยมักจะต่ำกว่ามาก

ที่น่าสนใจคือจำนวนเงินกู้ขั้นต่ำอาจสูงกว่าจำนวนสินเชื่อทะเบียนรถขั้นต่ำ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะกู้ยืมเกินความจำเป็น แต่อนุญาตให้ชำระเงินล่วงหน้าโดยไม่มีค่าปรับ

4. ความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อน

เพื่อนและครอบครัวอาจยินดีมอบเงินที่จำเป็นให้ ในสถานการณ์เงินกู้ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรประสานอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้และ แผนการชำระคืน ในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยควรต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารแบบดั้งเดิมอย่างมาก แต่ผู้กู้ยังสามารถเสนอยานพาหนะของตนเป็นหลักประกันเพื่อเป็นการแสดงท่าทางที่ดีต่อผู้ให้กู้

5. งานพาร์ทไทม์พิเศษ

หากเป็นไปได้ ผู้กู้สามารถเสริมรายได้ด้วยงานชั่วคราว นายจ้างจำนวนมากจะจ้างบุคคลแบบรายโครงการ สำหรับผู้ที่ใช้ความคิดริเริ่มในการมองหางานอยู่ที่นั่น

6. บริการสังคมหรือการกุศล

สำนักงานสวัสดิการของรัฐหรือที่เรียกว่าสำนักงานบรรเทาทุกข์ทั่วไป ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดฉุกเฉินแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ อาจมีความช่วยเหลือในรูปแบบของแสตมป์อาหาร บริการดูแลเด็กฟรีหรือลดราคา และบริการอินเทอร์เน็ต

คริสตจักรและสถาบันทางศาสนาอื่นๆ มักจะจัดหาอาหาร ที่พักอาศัย การศึกษา และความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ บุคคลที่อยู่ในทัณฑ์บนหรือทัณฑ์บนควรติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลเพื่อขอรายการทรัพยากร

7. การเจรจากับเจ้าหนี้ของคุณ

ผู้กู้ต้องดิ้นรนเพื่อชำระเงินกู้ควร เอื้อมมือไปหาเจ้าหนี้ของพวกเขา เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสร้างทางเลือกการชำระเงิน, การลดอัตราดอกเบี้ย, การเจรจาส่วนลด, การสละสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมล่าช้าและสัมปทานอื่นๆ

8. การให้คำปรึกษาด้านเครดิตและหนี้

ผู้ที่ขาดเงินสดเป็นประจำหรือจ่ายราคาสูงตามพิธีกรรมเพื่อบรรเทาเงินสดอย่างรวดเร็วควรขอคำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้ผู้บริโภคที่ผ่านการรับรอง (CCDS). ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้สามารถช่วยคิดกลยุทธ์ในการลดต้นทุน ลดหนี้ และออมเงินสำหรับวันที่ฝนตก ที่ปรึกษาสามารถช่วยผู้กู้ให้เข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของเงินกู้ยืมระยะสั้นในขณะที่นำทางไปสู่ทางเลือกที่ดีกว่า

บรรทัดล่าง

สินเชื่อทะเบียนรถมักถูกมองว่าเป็น นักล่า เนื่องจากมีราคาแพงเกินไปและกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำที่สุด ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ที่มีทรัพยากรทางการเงินที่จำกัดที่สุดก็มีความพร้อมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายสูงน้อยที่สุด

เงินกู้ชื่อย่อจะดักจับผู้กู้อย่างรวดเร็วในวงจรหนี้ที่ไม่สิ้นสุดซึ่งมักนำไปสู่การสูญเสียยานพาหนะของพวกเขา หากคุณต้องการเงินสดฉุกเฉินและพบว่าคุณกำลังขาดแคลน ให้พิจารณา ทางเลือกแทน. ไม่มีวิธีแก้ปัญหาแบบครบวงจรเมื่อพูดถึงการรักษาความปลอดภัยด้วยเงินสดที่จำเป็น