เข้าโหมดตั้ง 'นายพัน'

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเอเปก ตามเงื่อนไข ก.ตร.ที่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับ รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ถึงสารวัตร (สว.) หรือ  “นายพัน” วาระประจำปี 2565

จากเดิมที่ต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 พ.ย. ออกไปเป็นให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.65 หลีกทางให้การประชุม  “เอเปก” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พอทุกอย่างเรียบร้อยเข้าสู่เดือนธันวาคม ก็ถึงคิว “กรมปทุมวัน” ปรับโหมดเข้าสู่การแต่งตั้ง “นายพัน” ที่เหล่าสีกากีรอคอย

ขั้นตอนการแต่งตั้ง ตอนนี้ผ่านพ้นการดำเนินงานทางธุรการเบื้องต้น ที่สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศลำดับอาวุโส ระดับ รอง ผบก.-สว. ไปเป็นที่เรียบร้อย ทั้ง 2 รอบ

รอเพียงหนังสือสั่งการจัดทำบัญชีแต่งตั้ง “นายพัน”  วาระประจำปี 2565 หรือที่มักเรียกกันว่า “กฎเหล็ก” จาก  “ผบ.เด่น” เท่านั้น

ทั้งวัน ว. เวลา น. ในแต่ละขั้นตอนการจัดทำบัญชี  ข้อมูลตำรวจที่ต้องหาหรือถูกฟ้อง คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หรือถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิด

ข้อมูลตำรวจที่เกี่ยวข้องกรณีมีการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า  คสช. ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.58 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ เป็นต้น

จากนั้นทุก “กองบัญชาการ” และหน่วยขึ้นตรง ตร. ก็ได้ฤกษ์จัดทำบัญชีแต่งตั้ง รอง ผบก.-สว.

และจะเป็นการแต่งตั้งระดับ “นายพันสีกากี” ครั้งสุดท้ายที่จะยึดตามเกณฑ์การแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.ตำรวจฉบับเก่า เพราะหลังผ่านพ้น 180 วัน จากที่ พ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ หรือประมาณเดือน ม.ค.66 ไปแล้ว เกณฑ์การแต่งตั้งตำรวจจะต้องใช้แบบใหม่

หลักเกณฑ์แต่งตั้ง “สว.-รอง ผบก.” ปีนี้ จึงยังคงยึดหลักเกณฑ์แต่งตั้งปี 2561 ตามเดิม คือ การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นใช้หลักอาวุโส 33% ที่เหลือเป็นความรู้ ความสามารถ

เช่นเดียวกับสูตรการครองตำแหน่งเพื่อเลื่อนสูงขึ้น  รอง สว. เลื่อนเป็น สว. ต้องครองตำแหน่งอย่างน้อย 7 ปี  สว. เลื่อนเป็น รอง ผกก. ต้องครองตำแหน่งอย่างน้อย 6 ปี  รอง ผกก. เลื่อนเป็น ผกก. ต้องครองตำแหน่งอย่างน้อย 4  ปี ผกก. เลื่อนเป็น รอง ผบก. ต้องครองตำแหน่งอย่างน้อย  5 ปี.