นำร่องตรวจควันดำรถลดมลพิษทางอากาศบน “เขาใหญ่”

กรมควบคุมมลพิษ-กรมอุทยานฯ ร่วมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำร่องแห่งแรก หวังช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศต่อคนและสัตว์ป่า

วันนี้ (8 ก.ค.2565) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อการปกป้อง และคุ้มครองสัตว์ป่าให้ได้อยู่ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสงบของธรรมชาติอย่างแท้จริง 

ขณะนี้ คพ.ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) จัดทำโครงการต้นแบบ การยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบจากยานพาหนะด้านอากาศและเสียง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมอบหมายให้นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดี คพ.เป็นประธาน

นายอรรถพล กล่าวว่า โครงการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบจากยานพาหนะด้านอากาศและเสียง ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะตรวจวัดควันดำ และระดับเสียงของรถราชการ และรถสวัสดิการส่องสัตว์ภายในอุทยานช่วงวันที่ 6-8 ก.ค.นี้ ได้รับการสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดจากคพ.กองตรวจมลพิษ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) พร้อมทีมจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

การตรวจวัดควันดำ และระดับเสียงของรถราชการ และรถสวัสดิการส่องสัตว์เพื่อให้มีมลพิษต่ำ จะเป็นการนำร่อง ในการคัดกรองยานพาหนะก่อนเข้าพื้นที่เขตอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐาน ลดผลกระทบต่อคุณภาพนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่า

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยความร่วมมือจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นโครงการที่จะส่งเสริม-รักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวชมธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวติดอันดับยอดนิยม เนื่องจากใกล้กทม.และเดินทางสะดวก ประกอบกับมีสัตว์ป่าหลากชนิด ที่พบได้ง่าย เช่น ช้าง เม่น กวาง นกเงือก โดยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 130,000 คนต่อปี