ขนส่งพิษณุโลกเชิญร่วมประมูลเลขสวยหมวด ผค – Phitsanulok Hotnews

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดให้ผู้ที่ประสงค์ร่วมประมูลทะเบียนรถยนต์กระบะ (ปิดอัพ 2ประตู) หมวด ผค   จำนวน 301 หมายเลข  โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้า กองทุนเพื่อความปลอดในการใช้รถใช้ถนน  สามารถลงทะเบียนพร้อมเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดประมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ตามลำดับหมายเลข

สำหรับเงื่อนไขการประมูล  เสนอราคาประมูลได้ 2 แบบ คือ

  1. แบบเสนอราคาแข่งข้นกับผู้ประมูลรายอื่น

ระบบคอมพิวเตอร์จะนำราคาที่มีผู้เสนอ แสดงให้ผู้ประมูลรายอื่นทราบผ่านทางเว็บไซต์ หากมีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่า ผู้ประมูลเดิมสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นสูงได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลหมายเลขนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการประ

หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาที่แสดงเป็นเวลาต่อเนื่อง 20 วินาที ให้ถือว่าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในขณะนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล สำหรับหมายเลขทะเบียนรถนั้น

  1. แบบเสนอราคาสูงสุดล่วงหน้า (Maxihyin bid)

ผู้ประมูลสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ตนคิดว่าจะรับราคาได้แล้วระบบคอมพิวเตอร์จะทำการเข้าร่วมประมูลแทน โดยการเพิ่มราคาตามลำดับจากราคาเริ่มต้น หรือเพิ่ม ราคาจากราคาของผู้ประมูลรายอื่นที่เสนอราคาไว้ทีละลำดับ ตามราคาที่ต้องเพิ่มในแต่ละครั้ง ของกลุ่มหมายเลขนั้นๆ ครั้งละ 1 ลำดับ ไปจนกว่าจะไม่มีผู้เสนอราคาแข่งหรือจนกว่าวงเงินที่ตั้งไว้เหลือไม่เพียงพอสำหรับการเพิ่มราคาลำดับถัดไป

ผู้เสนอราคาล่วงหน้าจะเป็นผู้ชนะการประมูล เมื่อถึงลำดับการเพิ่มราคาของตนแล้วมีเงินเหลือเพียงพอ สำหรับการเพิ่มราคาลำดับถัดไป (ราคาขั้นต่ำที่ต้องเพิ่มในแต่ละครั้ง) และไม่มีผู้เสนอราคาแข่งต่อไป

-การชำระค่าหมายเลขทะเบียน จำนวนเงินและระยะเวลาที่ต้องชำระเงิน

นำเงินหลักประกันที่วางไว้ ชำระราคาหมายเลขทะเบียนทั้งหมด

-หากหลักประกันที่วางไว้น้อยกว่าร้อยละ10  ของราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ ให้ชำระเพิ่มเติมให้ครบภายใน 7 วัน  นับแต่วันประมูล

-ชำระราคาหมายเลขทะเบียนส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน นับแต่วันประมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 หมายเลข โทรศัพท์ 055-245280 และสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2  หมายเลขโทรศัพท์ 055-301050

แสดงความคิดเห็น