แพร่ เจ้าภาพจัดแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์ 360 องศาสนามที่ 5

เมื่อเช้าวันที 19 มิถุนายน 2565 ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดแข่งขันกีฬาจักรยานยนต์ ชิงแชมป์ 360° สนามที่ 5 ร่วมกับสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360° และอิสระทีมเด่นชัย สร้างสรรค์กีฬา พัฒนามิตรภาพ ณ สนามโมโตครอสศูนย์กีฬา ม.พัน 12 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้มีนักแข่งและผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันในจังหวัดแพร่และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการสนับสนุนน้องๆเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้ชมการแข่งขัน ได้แข่งขันในสนามอย่างถูกต้องมีทักษะพื้นฐานในการขับขี่ สวมชุดในการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย มีทักษะความรู้ในการขับขี่ การใช้รถจักรยานยนต์เป็นอย่างดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความปลอดภัยสูงสนุกสนานท้าทายความสามารถ

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา พ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหาร ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่

กิจกรรมการแข่งขันโมโตครอส หรือมอเตอร์ไซด์วิบาก นับว่าเป็นกีฬาที่โลดโผน ผู้เล่นให้สมำเสมอ การแข่งขันเป็น เปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนที่มีใจรักกี่ฬา ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักกีฬา นำบทเรียนการอยู่ร่วมกันในสังคมมาปรับกลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธภาพมีน้ำจิตน้ำใจ โอบอ้อมอารี โดยการใช้กีฬาเป็นยากำลัง ทั้งกำลังกายและใจ ให้นำคำชี้แนะ ข้อผิดพลาดการเล่นกีฬาในแวดวงกีฬามาเสริมสร้างความประนีประนอม มีความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด และเพิ่มความผูกพันระหว่างกันและกัน โดยมีประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เข้าร่วมชมและเชียร์ อย่างคึกคัก โดยมีนักแข่งฝีมือระดับจังหวัด และต่างจังหวัด เข้ารวมการแข่งขันสร้างบรรยากาศอีกด้วย

การแข่งขันโมโตครอส นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เล่นกีฬาอย่างสนุกพาชุมชนห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งอบายมุข ปลูกฝังให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ต่อกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine