ออมสินประกาศผลแข่งสุดยอดแผนธุรกิจ 

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้จัดการประกวดแผนธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022 ภายใต้โจทย์ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก” ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่ขับเคลื่อนบทบาทธนาคารเพื่อสังคม โดยเป็นการจุดประกายและระดมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือ Product Innovation เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้คนฐานราก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงเงินทุนที่เป็นธรรม และยกระดับความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวต่อไป ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ

สำหรับโครงการฯ ได้ดำเนินการประกวดถึงรอบสุดท้าย พร้อมกับประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจแล้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการธนาคารออมสิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ทั้งนี้ การประกวดแผนธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022 ได้คัดเลือกทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทีม จาก 133 ทีมทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ที่ผ่านการเข้ารอบทั้งหมดได้นำเสนอผลงานและตอบคำถามจากคณะกรรมการ จนเหลือ 5 ทีม/สุดท้าย โดยผลการตัดสินปรากฏว่า ทีม “Six Senses” กับผลงาน “สินเชื่อ 30 วัน” ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล จากการนำเสนอแผนธุรกิจสินเชื่อ 30 วัน ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้นมาก ที่ไม่เพียงออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายอย่างหาบเร่แผงลอยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินระยะยาวและออกแบบมาให้ยืดหยุ่นกับวิถีชีวิตของคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถตอบโจทย์และนำไปพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้จริง

ส่วนอีก 4 ทีม ได้แก่ ทีม “ออม(หนี้)สิน” กับผลงาน “MyMore Application” แพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการบริหารทางการเงิน และช่วยสร้างเครดิตในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ ทีม “Darari” กับผลงาน “เติมเต็ม” เป็นสินเชื่อดิจิทัลดอกเบี้ยต่ำควบคู่ประกันสังคม ทีม “Hearty Shawls” จากผลงาน “มีกิน มีอนาคต” แอปพลิเคชันช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำสถานภาพทางการเงินให้ผู้ให้บริการรถ Taxi วินมอเตอร์ไซค์ และสามล้อ และทีม “227 Consulting” จากผลงาน “สลากให้ ไว้ ยืน” เป็นสลากออมสินที่เจาะกลุ่มคนชอบเสี่ยงโชค เพื่อตัดวงจรการสร้างหนี้สินของคนฐานราก