2C2P จับมือ Grab ขยายช่องทางการเติมเงินเข้า GrabPay Wallet – Siamphone

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ขยายช่องทางการเติมเงินของ GrabPay Wallet ให้ครอบคลุมธนาคารชั้นนำของประเทศไทย และมีแผนขยายครอบคลุมการใช้งาน GrabPay Wallet ในการชำระเงินผ่านเครือข่ายของ 2C2P กับร้านค้าปลีกและธุรกิจมากมายต้นปี 2565

ปัจจุบัน ผู้ใช้ GrabPay Wallet สามารถเติมเงินผ่านระบบของ 2C2P ได้จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และจะสามารถเติมได้จากธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพในเร็วๆ นี้

นอกจากนั้น ในช่วงต้นปี 2565 นี้ ผู้ใช้ GrabPay Wallet จะสามารถชำระเงินผ่าน GrabPay Wallet ได้ที่ร้านค้าและธุรกิจต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ผู้ค้าปลีกแฟชั่นและร้านค้าปลีกยอดนิยม