แบ่งงานถูกตัว

เห็นคำสั่ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. แบ่งมอบหน้าที่รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานบริหาร พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวน

พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.

ถือว่าค่อนข้างลงตัว

ไฮไลต์อยู่ที่แบ่งงาน “ศูนย์อาชญากรรมพิเศษ” นโยบาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เน้นแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ วาง พล.ต.อ.ชินภัทร เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตร.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.)

เป็นความชัดเจนของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ วางตัว พล.ต.อ.ชินภัทร ลูกหม้อ บช.ปส.และอดีต ผบช.ปส. ที่มีความเชี่ยวชาญงานยาเสพติดมาขับเคลื่อนภาพรวมนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ตร.

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) สานต่อนโยบายแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย มองเป้าหมายใหญ่เปลี่ยนสถานะการทำประมงผิดกฎหมายของไทยเป็น “ธงเขียว”

เหมาะสมกับเนื้องาน

พล.ต.อ.วิสนุ อดีต ผบก.ตท.รับผิดชอบศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง (ศปชก.ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ อดีต ผบช.ก. หัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.) ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.) ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.) ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.), และ

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

พล.ต.อ.รอย ที่รับภาระหนักกับงานด้านความมั่นคง รับผิดชอบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.) ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) รับงานสำคัญหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) แก้ปัญหาการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ นโยบายหลักของรัฐบาลและ ตร.

เป็นแนวคิดที่น่าสนใจของ ผบ.ตร. เปิดโอกาสให้รอง ผบ.ตร.ได้แสดงฝีไม้ลายมือ “ฉายแวว” กันอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนและลูกน้องตำรวจ เห็นกึ๋นว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 14 อีก 1 ปีว่าใครเหมาะสมกับคำว่า “พิทักษ์ 1”

…แต่สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์แท้จริงคือประชาชน.