“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแท่งทองมหากุศลที่วัดบ้านไร่

“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแท่งทองมหากุศลที่วัดบ้านไร่