สืบสานวิถีดั้งเดิม ชุมชนสร้างสุข – Chiang Mai News

อ.แม่ลาว จัดแข่งดำนา-จับปลา สืบสานวิถีดั้งเดิม ชุมชนสร้างสุข

เมื่อวันที่ 11 ส.ค 65 นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสร้างสุข มีนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เกษตรอำเภอแม่ลาว ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำนันตำบลป่าก่อดำ ผู้นำในพื้นที่ สมาชิกสภา อบต.ป่าก่อดำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ป่าก่อดำ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ทั้งนี้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสร้างสุข จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและการแบ่งปันนำใจ ในการดำเนินกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่สืบมาของชาวบ้านในพื้นที่ ในงานมี กิจกรรมออกบูธให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานจากหลายหน่วยงาน โดยมี สนง.เกษตรอำเภอแม่ลาว พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว กศน.อำเภอแม่ลาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย สำนักงาน คปภ. และ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำกัด สาขาเชียงราย

นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ศูนย์เรียนรู้ชาวนา พิธีสู่ขวัญข้าว แข่งขันดำนา แข่งขันจับปลา เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและการดำเนินชีวิตในรูปแบบความพอเพียงสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine