บ้านหรู จ.ปทุมธานี 109 ล. 2 หลัง ! ปปง.ยึดทรัพย์เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ 270 ล้าน

เขียนวันที่

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13:45 น.

picppckkhhdgeee0089ddddd36 16 65

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์  คดีพนันออนไลน์ ‘เหมรัศมิ์ เขมณัฐสวัสดิ์’ กับพวก 22 รายการ 270 ล้าน รถยนต์ 10 คัน บ้านหลังละ 108.9 – 109.9 ล. ในอ.เมือง จ.ปทุมธานีด้วย   ตร.สน.นางเลิ้งจับกุม 52 คน เปิดเล่นบาคาร่า 4 เว็บฯ แฉพฤติการณ์ถอนเงินจากบัญชี โอนเป็นทอดๆ เข้าคนใกล้ชิด 3 บริษัทเครือข่ายอำพรางความร่ำรวย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.109/2565 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายเหมรัศมิ์  เขมณัฐสวัสดิ์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4 เว็บไซต์และความผิดฐานฟอกเงิน จำนวน 22 รายการ รวมราคาประเมิน 270,072,472.47 บาท ประกอบด้วย

1.รถยนต์ 10 คัน ผู้ครอบครอง/ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.ณัฐธิดา เขมณัฐสวัสดิ์ หรือ แข็งขัน , บริษัท ลิสซิ่งสิกรไทย/นายพีระพล เทาศิริ,นายพีระพล เทาศิริ,ธนาคารเกียรตินาคินภัทร/นายสันติ ชูประยูร,ธนาคารทิสโก/นายพัฒพงษ์ แช่มช้อย ,นายเกียรติศักดิ์ เยื้อนใยดี,ธนาคารไทยพาณิชย์/น.ส.ณัฐธิดา เขมณัฐสวัสดิ์,นายพิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ และ นางสำลี ไชยสิงห์

2.รถจักรยานยนต์ 1 คัน ผู้ครอบครอง/ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโตลิส/น.ส.โชติกา เทาศิริ

3.รถแข่ง Gokart Pro 1 คัน ผู้ครอบครอง/ถือกรรมสิทธิ์ นายพิเชษฐ์ ซื่อสัตย์

4. ที่ดินตามโฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 5 แปลง ผู้ครอบครอง/ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.ณัฐธิดา เขมณัฐสวัสดิ์ หรือ แข็งขัน/ นายเหมรัศมิ์ เขมณัฐสวัสดิ์, บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด น.ส.ณัฐธิดา เขมณัฐสวัสดิ์ หรือ แข็งขัน/ นายเหมรัศมิ์ เขมณัฐสวัสดิ์, น.ส.ณัฐธิดา เขมณัฐสวัสดิ์ หรือ แข็งขัน/ นายเหมรัศมิ์ เขมณัฐสวัสดิ์หรือ ไชยสิงห์,น.ส.ณัฐธิดา เขมณัฐสวัสดิ์ หรือ แข็งขัน (ในจำนวนนี้ 2 แปลงแรก บ้านพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1-2-20.6 ไร่ ในจ.ปทุมธานื ราคา 109.9 ล้านบาท แปลงที่สอง 1-1-65.30 ไร่ ในจ.ปทุมธานี ราคา 108.9 ล้านบาท)

เงินสด ได้แก่ ธนบัตรไทย ,ยูโร ,ฟรังก์สวิส, ดอลล่าร์สหรัฐ , ดอลลาร์ฮ่องกง ครอบครอง/ถือกรรมสิทธิ์ รวม 5 รายการ โฉนด ผู้ครอบครอง/ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.ณัฐธิดา เขมณัฐสวัสดิ์ หรือ แข็งขัน

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ที่มาของคดีนี้ สํานักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานี ตํารวจนครบาลนางเลิ้ง เมื่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 จากการสืบสวนของเจ้าพนักงานตํารวจพบว่า นายเหมรัศม เขมณัฐสวัสดิ์ กับพวก รวม 52 คน ได้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ (บาคาร่า) บนเว็บไซต์ Sagame88.cc wip1688.com gagame88.com และ mbk25.com โดยได้แบ่งหน้าที่กันทําและมีการโอนเงินต่อกันไปเป็นทอด ๆ โดยโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ แล้วทําการถอนเงินสดออกมาทําให้เส้นทางการเงินที่โอนมาโดยตลอดสิ้นสุดลง หลังจากนั้นนําเงินสดที่ถอนออกมาไปส่งมอบให้กับบุคคลหนึ่งทําการฝากเข้าอีกบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้กระทําผิดอีกครั้งหนึ่ง และนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิดไปฟอกเงินด้วยวิธีการซื้อบ้าน รถยนต์หรู และทรัพย์สินอื่น โอนเงินให้กลุ่มเครือญาติ ผู้ใกล้ชิด และโอนเงินเข้านิติบุคคลที่นายเหมรัศมิ์  เขมณัฐสวัสดิ์ เปิดไว้รองรับ 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท อเดสโซ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เจบี เน็ตเวิร์ค จํากัด และบริษัท อินฟินิท โกลบอล คอร์ปอเรท จํากัด ซึ่งนายเหมรัศม เขมณัฐสวัสดิ์ ได้ให้ ลูกจ้างและกลุ่มเครือญาติเข้าเป็นกรรมการและพนักงานบริษัทและดําเนินกิจการมาโดยตลอด เพื่อทําให้บุคคล ทั่วไปเชื่อว่าทรัพย์สินหรือเงินกําไรทั้งหมดได้มานั้นเกิดจากการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง ต่อมาพนักงานสอบสวนดําเนินคดี กับนายเหมรัศม เขมณัฐสวัสดิ์ กับพวก 52 คน ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการพนันออนไลน์ (บาคาร่า) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการกระทําความผิดร่วมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป และร่วมกันทําความผิดมูลฐานซึ่งเป็น ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดร่วมกันฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อ ได้ว่านายเหมรัศม เขมณัฐสวัสดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว (ดูเอกสารท้ายข่าว)

picppckkhhdgeee6 16 65

picppckkhhdgeee00636 16 65

picppckkhhdgeee01636 16 65

picppckkhhdgeee02636 16 65

picppckkhhdgeedddde00636 16 65

picppckkhhdgeee006ddddd36 16 65

ดูคำสั่งฉบับเต็ม https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2565/109-2565.pdf