กฎเหล็กแต่งตั้ง ตร.? – ไทยโพสต์

เข้าใจ “สีกากี” ช่วงนี้ ที่พยายามกอบกู้ชื่อเสียง กอบกู้ภาพพจน์องค์กร หลังมีแต่เรื่อง มีแต่ราว มีแต่ข่าวฉาวๆ ไม่เว้นแต่ละวัน

    ถึงขนาดในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  หรือ ก.ตร. ที่นายกฯ ประยุทธ์มานั่งหัวโต๊ะประธานการประชุม พิจารณาหลายวาระ พิจารณาหลายๆ เรื่อง

    แต่ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลือกที่จะแถลงเพียงแค่ประเด็น

    “ไล่ออก-ปลดออก” ตร.นอกแถว!!!

    ตามที่ ก.ตร.มีมติเห็นชอบรายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจเดือน ก.ย.64 มีตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 28 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ 23 นาย  และปลดออกจากราชการ 5 นาย

    พร้อมเน้นย้ำตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.64 มีตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 176 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ 131 นาย  ปลดออกจากราชการ 38 นาย และให้ออกจากราชการ 7  นาย

    ส่งสัญญาณ…เอาจริง!!! ไม่เลี้ยงปลาเน่า

    เช่นเดียวกับ “กฎเหล็ก” ในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ที่ประกาศออกมาเป็นกฎ เป็นเกณฑ์ ก็ต้องเข้มข้น จริงจัง ไม่ใช่ยักคิ้วหลิ่วตาให้พวกพ้อง เหมือนกฎมีไว้บังคับสำหรับคนไม่มีเส้นมีสายเท่านั้น

    ในการแต่งตั้งตำรวจระดับ “นายพัน” ตำแหน่ง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ลงมาถึง สารวัตร (สว.) วาระประจำปี  2564 ที่กำลังเริ่มดำเนินการตามระเบียบ ตามขั้นตอนอยู่ในขณะนี้

    หนังสือเวียนที่สำนักงานกำลังพล (สกพ.) ส่งไปถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ให้หน่วยงานปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ สว.-รอง ผบก.ให้เป็นปัจจุบันจัดส่งข้อมูลให้ ตร.ผ่าน (สกพ.) เพื่อประกอบการดำเนินการแต่งตั้งตำรวจ 

    มีการเน้นย้ำการส่งข้อมูลตำรวจที่ต้องหารือถูกฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หรือถูกดำเนินการทางวินัย  หรือถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิด  รวมทั้งตำรวจที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า  คสช. เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

    เป็นกฎ เป็นเกณฑ์ เป็นสิ่งที่ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ต้องชัดเจน 

    ที่สำคัญสุด…คือเมื่อชัดเจนแล้ว ก็ต้องทำให้ได้อย่างที่วางกฎ วางเกณฑ์ วางกติกาเอาไว้ 

    อย่าให้ซ้ำรอยแต่งตั้ง “นายพล” ที่ผ่านมา ที่มีเสียงครหา  มีข้อสงสัย เหตุใด “นายพล” ที่โดนเด้ง โดนสอบสวนความบกพร่องบ่อนการพนันกระหึ่มเมือง ถึงถูกโยกย้ายจากตัวเลขไปนั่งหน่วยสนับสนุน ที่ยังมีบทบาท มีกำลัง มีการบริหารงาน แทนที่จะย้ายไปอยู่ประจำ เพื่อไปทบทวน ไปปรับทัศนคติการทำงานใหม่ ก่อนที่จะมาบริหารงาน บริหารลูกน้อง

    ไม่เช่นนั้น “กฎเกณฑ์” จะเหลือแค่ “กฎกู” ภาพพจน์ ศักดิ์ศรีจะฟื้นคืนกลับมายาก.