MTC แกร่ง เข้าตา JICA-SMBC ปล่อยกู้ 6.2 พันล้านบ. – Hoonsmart

MTC แกร่ง! เสริมพันธมิตรระดับโลก เข้าตา JICA- SMBC ปล่อยกู้ 6,200 ล้านบาท  ต่อยอดไมโครไฟแนนซ์ เพิ่มโอกาสลูกค้าฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป้าหมาย 4 แสนคน  มั่นใจผลงานปี 65 ยอดปล่อยสินเชื่อเติบโตได้ตามเป้าหมาย 30%

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมลงนามกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) ที่ให้การสนับสนุนวงเงินมูลค่า 6,200 ล้านบาท โดยมี Mr. Kazuya Suzuki หัวหน้าผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย และ Mr. Thomas Lim หัวหน้าแผนกสถาบันการเงินโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก SMBC ร่วมเซ็นสัญญา

นายชูชาติ กล่าวว่า การสนับสนุนการเงินครั้งนี้  ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่ง MTC ถือเป็นมาตรฐานในการเสริมศักยภาพของแผนพัฒนาบริษัทฯ โดยวงเงินทั้งหมดได้ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว

บริษัท ฯ ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย จำนวน 400,000 ราย และบริษัทมีความพร้อมเดินหน้าทางธุรกิจ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเติบโตของธุรกิจ

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา MTC เติบโตจากการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย และมอบโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มลูกค้าฐานราก ทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพอิสระ หรือกลุ่มรับจ้างทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม เพราะเล็งเห็นความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม

MTC ปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ในทุกมิติ สอดรับในยุคที่การใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายใต้มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

สำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจ ช่วงที่เหลือของปี 2565 ยังอยู่ในทิศทางที่ดี หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อ เพื่อการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ขยายตัวตามไปด้วย มั่นใจปีนี้พอร์ตสินเชื่อรวม จะเติบโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จากธุรกิจหลักรวมกับธุรกิจใหม่ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) และเมืองไทย เพย์ เลเทอร์ (MTPL) เป็นธุรกิจที่เข้ามาสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

นอกจากนี้ พอร์ตสินเชื่อของ MTC แบ่งเป็น ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น จำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รวมถึงสินเชื่อโฉนดที่ดิน อยู่ที่มากกว่า 80% ที่เหลือมาจากการปล่อยสินเชื่ออื่นๆ ขณะที่ ณ สิ้นไตรมาส 2/2565 บริษัทมีสาขาให้บริการทั้งหมดอยู่ที่ 6,475 สาขา รวมทั้งมีแผนขยายสาขาใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าและช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง