MTC เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดดอกเบี้ย 3.50-3.80% จองซื้อ 19,22-23

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 3.50% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 3.80% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 22 – 23 สิงหาคม นี้

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้หรือ Investment Grade

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ MTC เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยในครั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการประกอบธุรกิจและขยายกิจการของบริษัทต่อไป

ธุรกิจของ MTC มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง โดยทริสมองว่าบริษัทมีสถานะกำไรที่ดี คุณภาพสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ตลอดจนแหล่งเงินที่หลากหลายและสภาพคล่องที่เพียงพอ แม้จะมีข้อจำกัดจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยทริสมองว่าบริษัทจะยังคงดำรงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันต่อไปได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และเติบโตที่ระดับ 10-20% ต่อปี โดยมีปัจจัยมาจากสินเชื่อทะเบียนรถที่ยังมีความต้องการอยู่

MTC เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 6 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน ธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 6,161 สาขา เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 362 สาขา โดยบริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ชุมชนมากขึ้นและมีเป้าหมายจะขยายสาขาให้ถึง 6,500 สาขาภายในปี 2565 และ 7,200 สาขาในปี 2566 กระจายอยู่ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ

ปัจจุบัน MTC ดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 30 บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการขยายสาขาที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก โปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน สร้างเข้มแข็งให้ธุรกิจในระยะยาวต่อไป

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้มั่นใจว่า หุ้นกู้ MTC ที่จะเสนอขายภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Investment grade มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้ง MTC ยังคงความเป็นผู้นำในสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากสุดในประเทศไทยและมีจำนวนสาขามากถึง 6,161 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ผ่านธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) , ธนาคารกรุงไทย หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai

ธนาคารกสิกรไทย (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)