HILITE: MTW ปิดเทรดวันแรก 3.48 บาท เหนือจอง 20.83%

MTW ปิดเทรดวันแรก 3.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท (+20.83%) จากราคา IPO 2.88 บาท มูลค่าซื้อขาย 2,891.16ล้านบาท จากราคาเปิด 7.45 บาท ราคาสูงสุด7.80 บาท ราคาต่ำสุด 3.44 บาท

บล.ทิสโก้ ระบุในบท จากการประมาณการเบื้องต้น บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง (MTW)มีมูลค่าที่เหมาะสมในปี 2566 ที่ 3.53 บาท (อิงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่ P/E 35 เท่า) โดยมอง MTW มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทั้ง 2 ส่วนธุรกิจหลักโดยธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปคาดได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ในประเทศที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังการระบาดของโควิด-19 คลี่คลายซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหนุนอีกทาง

ส่วนธุรกิจผลิตและจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าคาดได้รับแรงหนุนจากการขยายกำลังการผลิต และกระแสความนิยมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ขยายตัวสูงมากขึ้น รวมถึงปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้นเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเสริม สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังของ MTW คือ ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูง, ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

MTW บริษัทประกอบธุรกิจโดยการผลิตและจำหน่ายแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักคือ 1) เสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า ต่างๆ เช่น “Anoko” “Noble” “Over Bick?C” และ “S Sport” เป็นต้น และรับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (OEM) โดยเน้นการจำหน่ายในลักษณะขายส่งแก่ผู้ประกอบการมากกว่าการขายปลีกให้แก่บุคคลทั่วไป 2) บริษัทยังมีการผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท เดโก้ กรีน เอเนอร์จี จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า DECO ซึ่งบริษัทมีการจำหน่ายหลักผ่านตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ