โควิดวันนี้ นนทบุรี ติดเชื้อ 297 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน – กรุงเทพธุรกิจ

“โควิดวันนี้” นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อ 297 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน มีอาการ 205 ราย ไม่มีอาการ 92 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีน 154 ราย

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 จ.นนทบุรี สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 15 หลังจากคลาย Lock down) วันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 297 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน เพศหญิง 143 ราย เพศชาย 154 ราย ต่างชาติ 9 ราย (พม่า 7 ราย กัมพูชา 1 ราย และลาว 1 ราย)

ภูมิลำเนา

  • อำเภอบางบัวทอง 101 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 70 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 48 ราย
  • อำเภอเมือง 40 ราย
  • อำเภอบางกรวย 24 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 14 ราย

มีอาการ 205 ราย คิดเป็น 69.02 % ไม่มีอาการ 92 ราย คิดเป็น 30.98 %

ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

  • ไม่เคยได้รับวัคซีน 154 ราย คิดเป็น 51.85%
  • รับวัคซีน 1 เข็ม 99 ราย คิดเป็น 33.33%

    AstraZeneca 74 ราย

    Sinovac 17 ราย

    Sinopharm 5 ราย

    Pfizer 3 ราย

  • รับวัคซีน 2 เข็ม 44 ราย คิดเป็น 14.81%

    Sinovac I+ Sinovac II = 17 ราย 5.7%

    Sinopharm I+ Sinopharm II =11 ราย 3.7%

    Sinovac I + AstraZeneca II = 6 ราย 2.0%

    AstraZeneca I+ AstraZeneca II = 10 ราย 3.4%

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 297 ราย

– จุดตรวจคัดกรอง อำเภอบางบัวทอง 17 ราย

– จุดตรวจคลินิกทางเดินหายใจ ARI รพ.บางใหญ่ 11 ราย

– จุดตรวจ CI ตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ 8 ราย

– อาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 7 ราย

– พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 28 ราย

– ขับแท็กซี่ 2 ราย

– รปภ. 2 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

– พนักงาน Line man

– ขับวินมอเตอร์ไซด์ J&T

– พนักงานบริษัท เมโทร

– พนักงาน IT

– พนักงานขับรถ

– พนักงานคลัง CP

– พนักงานส่งอาหาร

– ลูกจ้างประกันสังคม

– พนักงานนวด

โควิดวันนี้ นนทบุรี ติดเชื้อ 297 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2772 ราย

2 สมุทรปราการ 1351 ราย

3 ชลบุรี 835 ราย

4 ระยอง 680 ราย

5 ราชบุรี 487 ราย

6 สมุทรสาคร 404  ราย

7 นนทบุรี 359 ราย

8 นราธิวาส 354 ราย

9  ปราจีนบุรี 345 ราย

10 สงขลา 327 ราย