แชร์สนั่นโซเชี่ยล “โจ๋กลับใจ”

ภูมิภาค

แชร์สนั่นโซเชี่ยล “โจ๋กลับใจ”

วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2565, 10.18 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 65 ในโลกโซเชี่ยลปรากฏภาพเด็กและเยาวชนที่ผ่านโครงการ “เยาวชนก่อการดี” ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของตนเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ทั้งมีการเปลี่ยนท่อไอเสีย มีการสวมหมวกนิรภัย ทั้งยังมีข้อความที่เด็กและเยาวชนดังกล่าวแสดงออกถึงความตระหนักรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดจากการขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่างๆ

   

ทั้งนี้ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 4 จัดการฝึกอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน(โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.)) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 ได้สั่งการให้ คณะวิทยากรครูแม่ไก่ของตำรวจภูธรภาค 4 ชุดที่ 1 นำโดย พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วยครูฝึกรวม 15 นาย ได้ทำการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามโครงการดังกล่าว จำนวน 9 รุ่น ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น จำนวน 3 รุ่น จ.อุดรธานี จำนวน 3 รุ่น จ.หนองคาย จำนวน 1 รุ่น จ.เลย จำนวน 1 รุ่น และ จ.บึงกาฬ จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 150 คน รวมทั้งสิ้น 1,350 คน ช่วงระหว่างวันที่ 25 ก.ค. 65 – 25 ส.ค. 65   

ซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานว่ามีเด็กและเยาวชนจำนวนหลายคนที่ผ่านการอบรมจากโครงการดังกล่าวมีทัศนคติต่อการขับขี่ที่เปลี่ยนไป มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เคารพกฎจราจร และไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่น อาทิเช่น เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม เปลี่ยนท่อไอเสียกลับมาเป็นท่อเดิมที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น และมีคนไปซื้อหมวกกันน็อกมาสวมใส่เพื่อความปลอดภัยของตนเองป้องกันการเบ็ดเจ็บหรือเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุเพราะตะหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการขับขี่รถจักรยานยนต์     

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 ได้รับรายงานว่ามีการโพสต์ข้อความของเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมจาก จ.บึงกาฬ รายหนึ่งที่แสดงถึงความตระหนักรู้จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่และมีความคิดจะขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกำจราจรอย่างเคร่งครัดพร้อมข้อความขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในระหว่างการอบรมให้กับตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางหรือความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิด เข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและอันตรายต่อผู้ร่วมใช้ทางคนอื่นๆ