เคาะแก้ “พ.ร.บ.จราจร” อนุญาต “รถบรรทุก-มอ’ไซ” วิ่งเลนขวา – ฐานเศรษฐกิจ

15 ก.ย. 2563 เวลา 12:33 น.

ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก ฉบับใหม่ ส่งเข้าสภาฯ “รถบรรทุก-จักรยานยนต์” ให้วิ่งเลนขวาเท่าที่จำเป็น ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบนั่งหน้าถ้าไม่มีคาร์ซีท 

วันที่ 15 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า  ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)จราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เนื่องจากพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ 2522 บางประการ 

ทั้งในเรื่องการใช้ช่องเดินรถ ลักษณะความผิดในการขับรถ การตรวจสอบหรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัย การป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีความเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการกระทำความผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยร่างพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับนี้สาระสำคัญ อาทิ 

1.กำหนดให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร และรถจักรยานยนต์ สามารถใช้ช่องเดินรถด้านขวาได้ในกรณีจำเป็น และแก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้ช่องเดินรถด้านซ้ายสุด จาก 1,600 กิโลกรัม เป็น 2,200 กิโลกรัม 

2.กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ ในกรณีที่อยู่ในภาวะหมดสติจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสารเสพติดหรือตรวจระดับความเมาสุราได้ โดยให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและต้องไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น


3.ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัย เช่น 

– กำหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถ 

– ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นั่งแถวหน้ายกเว้นมีที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและมีวิธีป้องกันอันตรายไว้แล้ว 

– ห้ามไม่ให้มีผู้โดยสารนั่งตอนหน้าเกินว่า 2 คน ในขณะขับขี่ เป็นต้น