สมาคมวินมอเตอร์ไซด์ ร่อนหนังสือ “คมนาคม” แก้ปัญหาวินเถื่อน – ฐานเศรษฐกิจ

19 พ.ค. 2564 เวลา 14:25 น.109

“คมนาคม” สั่งขบ.หาแนวทางเร่งแก้ปัญหาวินเถื่อน หลังสมาคมวินมอเตอร์ไซด์ร้องเรียน 8 เรื่อง

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังตัวแทนสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ได้มาขอพบเพื่อยื่นหนังสือติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ว่าทางกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมหารือถึงเรื่องดังกล่าว เบื้องต้นได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะโดยเร็วต่อไป

สมาคมวินมอเตอร์ไซด์ ร่อนหนังสือ “คมนาคม” แก้ปัญหาวินเถื่อน

สำหรับการยื่นหนังสือติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของตัวแทนสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ปัญหาวินที่ให้บริการผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณหน้าตึกสิงห์ โดยขณะนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อยู่ระหว่างออกประกาศรายชื่อวินผิดกฎหมายเพื่อแจ้งตำรวจและสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครในพื้นที่ เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับบริษัท แกร็บ (แท็กซี่) ประเทศไทย จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ที่นำรถส่วนบุคคลมาวิ่งรับ – ส่ง ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ถูกกฎหมาย และปัญหากลุ่มแกร็บเคลื่อนที่เร็วที่นำสมาชิกมาปิดล้อมวินแย่งผู้โดยสาร หรือมาขอขยายเขตรับผู้โดยสาร ซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว และจะเชิญนายกสมาคมฯ มาร่วมทำ Workshop เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

3. ปัญหาบัตรเหลืองของสมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (บัตรเหลืองปลอม) ซึ่งขณะนี้ ขบ. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินคดีตามกฎหมาย

4. ปัญหาผู้มีอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกวิน ตัดเสื้อมาปล่อยให้เช่าจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนให้สมาชิกวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะอย่างมาก ซึ่ง ขบ. ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันติดตาม ตรวจสอบ เมื่อพบการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการนำรถส่วนบุคคลมาให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสาร ให้แจ้งมาที่ ขบ. ทันที เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย

5. ขอให้ ขบ. ตั้งคณะอนุกรรมการร่วม โดยให้มีผู้แทนวินเข้าร่วมในคณะฯ เพื่อรับฟังปัญหาที่แท้จริงและช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ครอบคลุมยิ่งขึ้น

6. การขอผ่อนผันกรณีใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหมดอายุ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ให้ส่งผลต่อการต่ออายุใบขับขี่ฯ ครั้งต่อไป ซึ่ง ขบ. รับดำเนินการให้

7. ขอให้พิจารณาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะตามความสมัครใจ ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง ขบ. ได้ขอให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ รวมถึงรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ลงทะเบียนภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมจัดกลุ่มการให้บริการวัคซีนแก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมทุกประเภทต่อไป

8. ปัญหาการเปลี่ยนชื่อวินใหม่ถึง 3 ชื่อ และวินนั้นมีบัตรเหลืองชื่อวิน 3 ชื่อ ในวินเดียว ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ผ่อนผันบนฟุตบาทในการนำรถมาจอด ซึ่ง ขบ. จะไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานทางวินนั้น ๆ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • พับแผน ดึง “แท็กซี่” บูม”แกร็บ”ถูกกฎหมาย

  • เปิดชิง2.9พันล้าน 2ศูนย์ขนส่งสินค้า ชายแดน รับรถไฟทางคู่เหนือ-อีสาน

  • กรมขนส่งฯ ขยายเวลา “ใบขับขี่หมดอายุ” 30 มิ.ย.นี้