“มอร์เตอร์ไซด์”ครองถนนในเมืองไทย – กรุงเทพธุรกิจ

ฝุ่นPM2.5ที่กำลังเป็นปัญหาน่าปวดหัวของทั้งของคนเมืองและคนนอกเมืองอยู่ตอนนี้่ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาจำนวนรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งสถิติจากกระทรวงคมนาคมรายงานจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา จำนวนรถทุกประเภททั่วประเทศ จำนวน 41,633,891 คัน หรือคิดเป็น 3ใน 4 ของจำนวนประชากรของประเทศไทย ประมาณ 70 ล้านคน

ตัวเลขนี้ชี้ว่าคนไทยมีรถยนต์ใช้เพียงพอกับความต้องการจริงหรือไม่ คำตอบที่ได้อาจน่าตกใจกว่าที่คิดเพราะรถยนต์ที่จดทะเบียนสะสมโดยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มมอเตอร์ไซด์ ที่มีจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดคือ 21,452,050 คัน และหากรวมกลุ่มรถมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง หรือ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอยู่ถึง 168,839 คัน ก็จะพบว่า ชีวิตคนไทยบนพาหนะสองล้อมมีสัดส่วนทีี่มากจริงๆ 

สำหรับสถิติอื่นว่าด้วยจำนวนรถจดทะเบียนที่มีจำนวนมากรองลงมาเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (Sedan) จำนวน 10,530,697คัน ที่เหลือเป็นรถยนต์เอนกประสงค์ เช่น รถตู้ รถกระบะ และเป็นกลุ่มรถยนต์ใช้งานเฉพาะเช่น แทรกเตอร์ รถใช้งานเกษตรกรรม