สุพรรณฯติดโควิดบางแคเพิ่มอีก 4 คน – ช่อง 7

วันนี้ (15 มี.ค. 64) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของ จ.สุพรรณบุรี โดยสรุปมีผู้ติดเชื้อรอบแรก 17 คน และพักไปประมาณ 31 วัน ก่อนมาพบคนที่ 18 เป็นชาวต่างชาติมีภรรยาเป็นชาว อ.เดิมบางนางบวช จากนั้นพบคนที่ 19 เป็นแม่ค้ามาจากบางแค มาเยี่ยมบ้านที่ ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช ถัดมาคนที่ 20-28 เป็นแม่ค้าที่ไปค้าขายอยู่ที่ตลาดบางแครวม 9 คน ซึ่งทั้ง 9 คน มีภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.สองพี่น้อง 8 คน อยู่ที่ อ.ศรีประจันต์ 1 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ออกไปตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ บางส่วนได้นำเข้า Local Quarantine   กักตัวที่โรงแรมกีฬาตัวแล้ว เพื่อดูอาการจำนวน 23 คน

ล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 คน โดยการพบกลุ่มผู้ติดเชื้อของ จ.สุพรรณบุรี นั้น เป็นการตรวจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ตรวจจากผู้ที่ไปค้าขายที่ตลาดบางแค พบผู้ติดเชื้อเป็นคนสุพรรณบุรี  9 คน ทราบว่าขณะนี้ยังตรวจไม่หมด โดยทาง กทม. ได้ทยอยตรวจซึ่งกว่าผลตรวจจะออกต้องใช้เวลา และบางคนที่รอผลตรวจต้องเดินทางไปติดต่อค้าขายมีปฏิสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆเยอะ ทำให้ต้องมีคนเข้า Local Quarantine  ถึง 23 คน

อย่างไรก็ตาม Local Quarantine  ของเราสามารถรับได้ทั้งหมดถึง 66 คน ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปแล้วว่า ถ้าพบใครมีความเสี่ยงสูง ให้ขอความร่วมมือมากักตัวที่  Local Quarantine  โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี โดยผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28 คน เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาลศูนย์เจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง ซึ่งรักษาหายแล้ว 10 คน สำหรับผู้กักตัวทั้ง 23 คน แยกเป็นพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช 5 คน อ.ศรีประจันต์ 8 คน อ.สองพี่น้อง 10 คน

ผู้ว่าฯจ.สุพรรณบุรี กล่าวด้วยว่า ในส่วนมาตรการป้องกันนั้น เรายังใช้มาตรการเดิม ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง และพูดคุยกับทางสาธารณสุขอยู่ตลอด จากการสังเกตพบว่า ผู้ที่ติดเชื้อจะกระจุกอยู่ที่ อ.สองพี่น้อง 2 ตำบล และที่ อ.ศรีประจันต์ 1 คน โดยทั้ง 9 คน มาจากที่เดียวกันคือตลาดบางแค และกลุ่มคนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 9 คน ทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ เรารู้ตัวมีข้อมูลทั้งหมดแล้ว และได้ไปที่บ้านแล้ว มีการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราคิดว่าสถานการณ์ขณะนี้เรายาสามารถใช้มาตรการเดิมได้ คือมาตรการที่ประกาศล่าฉบับสุด

ทั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆยังทำได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ โดยนายอำเภอจะประเมินสถานการณ์ในท้องที่ว่า จะควบคุมโรคได้หรือไม่ ซึ่งตนได้กำชับนายอำเภอไปแล้วให้ระวัง ถ้าพื้นที่ไหนมีผู้ติดเชื้ออยู่มาขอจัดกิจกรรมต้องเข้มงวดให้ความสำคัญกับตรงนี้ หากเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็ไม่ควรอนุญาต แต่หากพื้นที่อำเภอไหนไม่มีผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยงก็ให้นายอำเภอพิจารณา โดยมาตรการอาจจะมีการผ่อนคลายมากกว่าพื้นที่ที่พบเชื้อ

ส่วนกิจกรรมงานประจำปีของจังหวัดเช่นงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งเราได้เลื่อนการจัดงานจากเดือน ม.ค. พอสถานการณ์เบาบางเราก็ได้มีการพูดคุยกันของคณะกรรมการจัดงาน เห็นว่าช่วงนี้อาจจะจัดได้ก็มีมติเห็นว่าสมควรให้จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งมตินี้ต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดก่อน แต่พอจะเข้าคณะกรรมการจังหวัดก็เกิดสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิดขึ้นมาอีก ตนจึงได้พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นว่า ยังไม่พิจารณาเรื่องนี้ สรุปว่าขณะนี้งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ก็ยังไม่มีกำหนดจัด และต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป