ก่อนทำประกันรถยนต์ ควรทราบอะไรบ้าง เพื่อให้ไม่พลาดความคุ้มครอง

สิ่งที่ควรรับทราบเบื้องต้นก่อนตัดสินใจทำประกัน และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า คือความเสียหายที่ประกันไม่สามารถคุ้มครองให้ผู้ถือประกันได้

เมื่อตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ เจ้าของรถควรทราบก่อนว่าการเคลมประกันนั้น มีข้อจำกัดที่อยู่เหนือการควบคุมของสัญญาบริษัทประกันภัย ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง บริษัทประกันจึงไม่สามารถเคลมให้ได้ เนื่องจากในบางกรณีอาจมีความผิดทางกฎหมาย วันนี้ รู้ใจ จึงจะพาทุกท่านไปดูเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยจะไม่รับเคลมหากรถของท่านเกิดอุบัติเหตุดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบเพื่อระวัง และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถของท่าน และบริษัทประกันไม่สามารถรับเคลมให้ได้

รู้ใจ เราคือหนึ่งในผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ ซึ่งเราได้มีการพัฒนาระบบคำนวณเบี้ยประกันรถอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าที่ขับขี่ดี ได้จ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ในราคาที่ถูกกว่า เรากล้ารับประกันราคาดีที่สุด ยินดีคืนเงิน 100% หากเจอที่อื่นถูกกว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เราใส่ใจเพื่อบริการที่ดีที่สุด แม้ในเวลาฉุกเฉิน เราพร้อมไปช่วยเหลือคุณภายใน 30 นาที เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ด้วยประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุด

เมื่อตัดสินใจทำประกันแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทน และการคุ้มครองจากเรามากมาย เรามีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจถึง 5 ประเภท ตั้งแต่ ประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+, 2, 3+, 3* ที่มีการคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก คุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันตัวผู้ขับขี่ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ในแต่ละประเภท

อย่างไรก็ตามการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ก็ยังมีเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท ผู้ซื้อประกันจึงควรทำการศึกษา ข้อมูลเหล่านี้ก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ เพื่อที่จะได้เข้าใจเงื่อนไขดังกล่าวก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันแต่ละประเภท

อุบัติเหตุประเภทใดบ้างที่ประกันรถยนต์ไม่คุ้มครอง?

ก่อนทำประกันรถยนต์ ควรทราบอะไรบ้าง เพื่อให้ไม่พลาดความคุ้มครอง

1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง หากรถยนต์เกิดเหตุการชนขึ้นมา ประกันภัยจะไม่สามารถคุ้มครองได้ เช่นในกรณีการขับรถไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วรถไปชนที่พม่า บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้อย่างแน่นอน

2. ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือไฟไหม้อันเกิดจากความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจากยักยอกทรัพย์โดยคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส

3. ความเสียหายหรือสูญหายจากหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผู้เอาประกันภัย หรือผู้ค้ำประกันตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

4. บุคคลใดรับมอบรถยนต์ หรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญายืมสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาจำนำ หรือบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น

5. ในกรณีที่มีความเสียหาย หรือสูญหายต่อรถยนต์เมื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยบริษัท

6. การซ่อมแซมรถการทำความสะอาดรถการบำรุงรักษารถหรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเองเมื่อรถยนต์ได้ส่งมอบให้เพื่อรับบริการนั้นโดยไม่ผ่านประกัน

7. เมาแล้วขับ มีฤทธิ์แอลกอฮอล์ หรือตรวจพบสิ่งเสพติดขณะขับทำให้สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์

8. ขับรถเพื่อใช้แข่งขัน หากตรวจสอบพบว่า ใช้รถยนต์ผิดประเภท บริษัทประกันจะยกเว้นการคุ้มครอง เพราะหากใช้ในการขับแข่งขันกัน จะถือว่า ขับขี่เกินกำหนด หรือมีการปรับแต่งเพื่อใช้ในการแข่งขัน

9. ใช้เพื่อการลากจูง ไม่ว่ากรณีใดๆ จนเกิดความเสียหาย ชำรุด ส่วนนี้ประกันจะไม่คุ้มครอง ยกเว้นว่าได้ทำความคุ้มครองเฉพาะส่วนไว้

10. ไม่มีใบขับขี่ หรือถ้าใบขับขี่หายก็ควรรีบจัดการ เพราะถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประกันไม่จ่าย แล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในค่าเสียหายของตัวรถ และโดนตำรวจปรับตามกฎหมายไปพร้อมๆ กันด้วย

11. อุบัติเหตุจากการละสายตาหน้ารถไปแล่น หรือใช้งานโทรศัพท์มือถือ หากรถมีระบบรับสายได้ควรกดจากปุ่มบนรถแทน เนื่องจากเสี้ยววินาทีที่คุณชะล่าใจละสายตาไปใช้มือถือขณะที่รถยังวิ่งอยู่ อาจเกิดรถคันอื่นพุ่งมาโดยที่คุณไม่สามารถหยุดรถตนเองได้หรือคุณอาจจะโดนรถคันข้างหน้าเบรกกะทันหันจนเป็นเหตุไปชนท้ายเขาเองได้

12. รถถูกปล้น นำรถไปปล้นทรัพย์ หรือขนยาเสพติด ข้อนี้มีความรุนแรงทางกฎหมายมาก หากรถถูกปล้น ขโมยแล้วเสียหาย ประกันไม่สามารถคุ้มครองให้ได้ ดังข้อที่ 1-5 หรือถ้าใช้รถในการก่อคดีปล้นทรัพย์เกิดอุบัติเหตุ หรือขนย้ายยาเสพติด นอกจากประกันคุ้มครองตัดสิทธิ์แล้ว ยังต้องรับโทษทางกฎหมายสูงสุดตามมา

13. ความเสียหายจากภาวะสงคราม หากมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้น แล้วรถถูกยิงด้วยกระสุน โดยทุบรถ หรือโดนระเบิดเสียหาย อันเป็นความเสียหายที่เกิดจากการขัดแย้งในบ้านเมือง จะถือว่าเป็นเรื่องนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทประกัน ก็จะไม่ได้รับค่าสินไหมจากประกัน

14. ความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสีของเชื้อเพลิง หากเกิดการระเบิดของปรมาณู จะมีกัมมันตภาพรังสีรุนแรงแผ่กระจายไปทั่วอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นเหตุให้รถยนต์เสียหาย

รู้ใจ ประกันรถยนต์ผ่อนได้ เบี้ยประกันราคาถูก แต่คุ้มครองสูงสุด

ก่อนทำประกันรถยนต์ ควรทราบอะไรบ้าง เพื่อให้ไม่พลาดความคุ้มครอง

รู้ใจ เรามี ประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+, 2, 3+, 3* ให้คุณเลือกได้ตามการใช้งานจริง คุณสามารถปรับแต่งแผน เช็กเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เปรียบเทียบประกันรถยนต์แต่ละชั้น แล้วเลือกความคุ้มครอง หรือจะใช้บริการเสริมได้ เช่น บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน เราคำนวณเบี้ยประกันอย่างยุติธรรม ทำให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในราคาที่แพงจนเกินไป แต่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดและบริการที่ดีกว่า เป้าหมายของเราคือทำให้ประกันรถยนต์ ซื้อง่าย ราคาดี และเชื่อถือได้ ไม่ซับซ้อนแล้วเข้าใจไม่ยาก เหมาะกับผู้ที่ต้องการซื้อประกันรถยนต์ทุกคน ทั้งรถเก่าและรถใหม่ป้ายแดง ทั้งลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ เรายินดีที่จะดูแลผู้ขับขี่ปลอดภัยทุกคน

*เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกัน