Porsche สร้างโรงงานผลิตเซลล์แบทเตอรี – Autoinfo Online


ชตุทท์การ์ท-นับเป็นก้าวสำคัญในการรุกตลาดยนตรกรรมไฟฟ้า Porsche (โพร์เช) กำลังมีแผนการลงทุนในบริษัท Cell Force Group GMBH Porsche บริษัทผู้ผลิตรถสปอทชั้นนำของโลกกำลังขยายขอบเขตทางธุรกิจเพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้นำด้านยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า Porsche และพันธมิตรทางธุรกิจ Custom Cells ได้แถลงการณ์เปิดสายการผลิตเซลล์แบทเตอรีประสิทธิภาพสูง ในศูนย์วิจัย และพัฒนา Weissach Development Centre

“เซลล์แบทเตอรี คือทแหล่งพลังงานแห่งอนาคต ในฐานะหน่วยธุรกิจย่อยของ Porsche Cell Force Group จะรับหน้าที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการค้นคว้าวิจัย การพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายเซลล์แบทเตอรีประสิทธิภาพสูง” ข้างต้น คือ ความคิดเห็นจาก Oliver Blume ประธานกรรมการบริหารของ Porsche “การปฏิบัติงานร่วมกันจะช่วยยกระดับศักยภาพขององค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ในระดับสากลด้านการพัฒนาเซลล์แบเตอรีที่ทรงพลังที่สุด และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกับสมรรถนะการขับขี่ชั้นเลิศของรถยนต์ Porsche รวมไปถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน นี่คือ ทิศทางที่เราสร้างสรรค์ให้แก่ยนตรกรรมสปอร์ทในอนาคต”

ในด้านของการเมือง Winfried Kretschmann นายกรัฐมนตรีแคว้น Baden-Württemberg, Thomas Bareiß เลขาธิการสภาเมืองกำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจ และพลังงาน และ Boris Palmer นายกเทศมนตรีเมือง Tübingen ร่วมกันก่อตั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นทางการโดยได้รับความร่วมมือจาก Oliver Blume CEO ของ Porsche AG, Michael Steiner, สมาชิกคณะกรรมการบริหารผู้กำกับดูแลส่วนงานวิจัย และพัฒนารวมทั้ง Leopold König และ Torge Thönnessen กรรมการผู้จัดการของ Custom Cells Itzehoe GMBH ร่วมลงนามในความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่ง Porsche คือ ผู้ถือหุ้นหลักที่สัดส่วน 83.75 % สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Tübingen ซึ่งได้รับการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานแบทเตอรี เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากศูนย์วิจัย และพัฒนา Weissach เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ของ Porsche AG ใน Stuttgart  Zuffenhausen จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานถูกคาดหมายว่าจะเติบโตจากกำลังคนในช่วงเริ่มต้น 13 คน ผนวกกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทร่วมทุน เพิ่มขึ้นเป็น 80 คน ภายในปี 2025 รัฐบาลกลางของสหพันธรัฐเยอรมนี และรัฐสภาแคว้น Baden-Württemberg จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยงบประมาณราว 60 ล้าน ยูโร

“เราก่อตั้ง Custom Cells ด้วยเป้าหมายในการวิจัย และพัฒนาเซลล์แบทเตอรีที่จะรองรับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าเฉพาะทาง และภารกิจนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานของ Porsche ได้อย่างแท้จริง ผลลัพธ์จากแผนการผลิตที่วางไว้ คือการถือกำเนิดขึ้นของแบทเตอรีความจุอย่างน้อย 100 MWH ซึ่งเทียบเท่ากับแบทเตอรีประสิทธิภาพสูงสำหรับรถยนต์ 1,000 คัน” เช่นเดียวกับคำอธิบายจาก Torge Thönnessen, CEO ของ Custom Cells “เราไม่ได้เพียงถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ และกระบวนการผลิตในเทคโนโลยีเซลล์แบทเตอรีไปยังพันธมิตรอย่าง Porsche เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรวดเร็ว ความคล่องตัว ความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม และทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะทางอีกด้วย” Leopold König CEO ของ Custom Cells กล่าวเสริม

นายกรัฐมนตรี Winfried Kretschmann กล่าวว่า “การถือกำเนิดขึ้นของ Cell Force ในวันนี้ เป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญทั้งจาก Porsche และ Custom Cells ไฟฟ้า คือ หนึ่งในเสาหลักของพลังงานรวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่การคมนาคมยุคใหม่ และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอันล้ำสมัยเป็นหัวใจของนวัตกรรมแห่งอนาคต  ผู้ใดก็ตามที่มีความชำนาญในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถดำรงอยู่ในโลกธุรกิจได้อย่างความมั่นคง แคว้น Baden-Württemberg น้อมรับทุกภาคส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า จากหลากหลายชิ้นงาน High-Tech และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการผลิตแบทเตอรี ระบบจ่ายพลังงานด้วยแบทเตอรีไปจนถึงกระบวนการรีไซเคิล เรากำลังทำงานอย่างหนักในการขยายขอบเขตกลยุทธ์การดำเนินงานให้ครอบคลุมไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์”

Thomas Bareiß เลขาธิการสภาเมืองกำกับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน แสดงความคิดเห็นว่า “ผมรู้สึกยินดีกับการก่อตั้งบริษัทร่วมทุน Cell Force Group ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญของโครงการสร้างแบทเตอรีอันยิ่งใหญ่ นับเป็นโครงการตัวอย่างที่น่าภาคภูมิใจ แสดงให้เห็นถึงความต้องการเบื้องต้นของเราในการบรรลุกระบวนการผลิตเซลล์แบทเตอรี IPCEI ขึ้นมา เรารู้สึกดีใจในฐานะของหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ และพลังงานที่ได้มีโอกาสสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นผลิตเซลล์แบทเตอรีในประเทศเยอรมนี แคว้น Baden-Württemberg กำลังจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแบทเตอรี และเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในอาณาบริเวณที่แวดล้อมด้วยนวัตกรรมระดับสูง ผมมั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัท คือ บุคคลชั้นยอด”

นายกเทศมนตรี Boris Palmer กล่าวว่า “สำหรับ Tübingen สถาบันวิจัยที่ยอดเยี่ยม ล้วนมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการทำธุรกิจในระดับชุมชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราต่างยินดีกับการเข้ามาของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งกว่าเดิม อันจะมีผลส่งเสริมให้เมืองของเรามีอนาคตที่สดใส เซลล์แบทเตอรีประสิทธิภาพสูง คือ สิ่งที่ตอบรับกับความปรารถนาของเราในโครงการพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อม โดยปราศจากการปลดปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ภายในปี 2030 นี่คือ หนทางเดียวที่ได้ผลทั้งในเชิงของการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการเอาใจใส่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”

“Porsche ก่อตั้งขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม และการพัฒนา โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองชตุทท์การ์ท ตั้งแต่ปี 1931 จวบจนปัจจุบัน เทคโนลียานยนต์อันถือเป็นหัวใจของรถสปอร์ทสมรรถนะสูงของเรานั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาด้วยการนำเงินไปแลก เราคิดค้นสิ่งต่างๆ เหล่านั้นขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง” Michael Steiner สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ผู้กำกับดูแลส่วนงานวิจัย และพัฒนาของ Porsche เน้นย้ำ “นั่นคือ เหตุผลที่เราเชื่อมั่นในปรัชญาของเรา การพัฒนา และสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเป็นกุญแจในการแก้ไขปัญหาไปสู่อนาคต เซลล์แบทเตอรีที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรา อีกหนึ่งปรัชญา คือ ครั้งแรกของการทดสอบอุปกรณ์ High-Tech จะต้องเกิดขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กดดันที่สุด นั่นคือ ในกีฬามอเตอร์สปอร์ท Porsche Taycan (โพร์เช ไทย์คาน) รถสปอร์ทพลังงานไฟฟ้าของเรา ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นผลงานของการพัฒนา และถ่ายทอดความเหนือชั้นทางเทคนิคต่างๆ จากรถแข่งเจ้าของตำแหน่งชนะเลิศรายการ Le Mans นั่นคือ Porsche 919 Hybrid (โพร์เช 919 ไฮบริด)”

สูตรทางเคมีของเซลล์แบทเตอรีประสิทธิภาพสูงแบบใหม่นั้นมีพื้นฐานมากจากสารซิลิคอนที่เป็นวัสดุในการผลิตขั้ว Anode ด้วยคุณสมบัติของวัสดุดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่จะยกระดับความหนาแน่นของพลังงานให้มากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์แบทเตอรีที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน เซลล์แบทเตอรีสามารถเก็บพลังงานได้ในปริมาณเท่าเดิม ด้วยขนาดที่เล็กลง คุณสมบัติทางเคมีแบบใหม่ ช่วยลดความต้านทานไฟฟ้าภายในแบทเตอรีลง ซึ่งจะทำให้สามารถกักเก็บพลังงงานได้มากขึ้น เมื่อมีการชาร์จแบบย้อนกลับ หรือ Energy Recuperation พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จแบบเร็ว หรือ Fast Charging ให้ดีขึ้นอีกด้วย คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ของเซลล์แบทเตอรีจาก Cell Force คือ เสถียรภาพที่ดีกว่าของการทำงานในอุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ และนับเป็นการให้คุณค่าอย่างยิ่งในวงการมอเตอร์สปอร์ทนอกจากนี้ในการใช้งานบนสนามแข่งความเร็วสูงแทบไม่มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติในอุณหภูมิติดลบ หรือแม้แต่ประสิทธิภาพหลัง จากผ่านการชาร์จหลายครั้งตามระยะเวลาใช้งานหลายปี แต่นั่นเป็นอีกเป้าหมายที่ยังคงต้องไปให้ถึงของเซลล์แบทเตอรี เทคโนโลยีใหม่

บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก BASF ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ได้ร่วมพัฒนาเซลล์แบทเตอรีลิเธียม-ไอออนเจเนอเรชันต่อไป ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือ BASF ได้จัดหาวัสดุ Cathode แบบ High-Energy HEDTM NCM สำหรับเซลล์แบทเตอรีประสิทธิภาพสูง โดยจะมีผลในการเพิ่มความรวดเร็วขณะชาร์จ และเพิ่มความหนาแน่นของพลังงาน ทั้งนี้โรงงานของ BASF ที่ใช้สำหรับการผลิตวัสดุ Cathode ใน Harjavalta ประเทศฟินแลนด์ และใน Schwarzheide Brandenburg ประเทศเยอรมนี นับตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป BASF จะสามารถผลิตวัสดุตั้งต้นของแบทเตอรีด้วยวิทยาการระดับชั้นนำของวงการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดสารประกอบคาร์บอนในปริมาณที่ต่ำ

เส้นทางแห่งพันธมิตร และความร่วมมือทางธุรกิจ

แนวคิดในการจัดตั้งโรงงานผลิตเซลล์แบทเตอรีประสิทธิภาพสูง เบื้องต้นเกิดขึ้นจากกลุ่ม P3 ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ทจากเยอรมนี ใช้สำนักงานใหญ่ในเมืองชตุทท์การ์ท เป็นสถานที่ในการกำหนด และสรุปแนวทางเมื่อปี 2019 สำหรับการถือหุ้นใน Custom Cells ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ European IPCEI Project EuBatIn (โครงการสำคัญของ Common European Interest-European Battery Innovation) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างห่วงโซ่คุณค่าของแบทเตอรีลิเธียม-ไอออน เสริมศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลให้แก่ภูมิภาคยุโรป โดยอาศัยพื้นฐานจากนวัตกรรม และความยั่งยืนด้านเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง Porsche เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะพันธมิตรของโครงการ ในปีนี้กลุ่ม P3 ตัดสินใจรักษาความเป็นกลาง และเป็นอิสระจากเงื่อนไขทางด้านการตลาด รวมทั้งไม่เข้าไปผลประโยชน์โดยตรงกับผู้ร่วมโครงการรายอื่น โดย P3 จะเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกในผลิตภัณฑ์เซลล์แบทเตอรี และรวบรวมสัญญาการให้บริการระยะยาวต่างๆ ให้แก่ Cell Force Group เท่านั้น                                                                                                                                                                            หนังสือสัญญาระหว่าง Porsche และ Custom Cells ได้ถูกลงนามเมื่อในวันที่ 21 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมาโดย Markus Gräf กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของของ Cell Force Group GMBH ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer และ Wolfgang Hüsken ดำรงตำแหน่ง Chief Financial Officer จาก Porsche และ Torge Thönnessen ดำรงตำแหน่ง Chief Technology Officer จาก Custom Cells

Custom Cells คือ หนึ่งในบริษัทระดับชั้นนำของโลกในแง่ของการพัฒนาเซลล์แบทเตอรีลิเธียม-ไอออนแบบพิเศษ โดยมีที่ตั้งใน Itzehoe (แคว้น Schleswig-Holstein) และ Tübingen (แคว้น Baden-Württemberg) Custom Cells พัฒนา และผลิตเซลล์แบทเตอรีที่รองรับความต้องการเฉพาะทางในหลายวัตถุประสงค์ นับตั้งแต่พโรโทไทพ์ไปจนถึงเซลล์ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2012 Custom Cells ได้สรรสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาเซลล์แบทเตอรีด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุต่างๆ (Cathodes, Anodes, Separators, Electrolytes) รวมไปถึงเทคโนโลยีการเคลือบผิวชิ้นงาน Custom Cells ยังรับผลิตเซลล์แบทเตอรีลิเธียม-ไอออนขนาดเล็กเพื่อภารกิจพิเศษ ตัวอย่างเช่น เซลล์แบทเตอรีที่ใช้ในการเดินอากาศ และอุตสาหกรรมในการขนส่งโดยอาศัยพื้นฐานกลยุทธ์การผลิตที่เน้นความคล่องตัว งานวิจัย และอุปกรณ์การผลิตชั้นยอด

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG คือ หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถสปอร์ทที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลก ได้รับการก่อตั้งขึ้นในเมือง         ชตุทท์การ์ทเมื่อปี 1948 โดย Ferry Porsche โดยควบรวมกิจการกับ Volkswagen Group ตั้งแต่ปี 2012 Porsche มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประมาณ 36,000 คน ในปีงบประมาณ 2020 Porsche AG บันทึกสถิติใหม่ในส่วนของรายรับสูงสุด: โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 28.7 พันล้านยูโร เป็นตัวเลขที่มากกว่าปีงบประมาณก่อนหน้าถึง 100 ล้านยูโร ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการจำหน่ายรถสปอร์ทมาก กว่า 270,000 คันให้แก่ลูกค้าทั่วโลก และสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานได้ถึง 4.2 พันล้านยูโร ภายในปี 2030 Porsche ได้ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยสารประกอบคาร์บอนจนเป็น 0 ในทุกขั้นตอนการผลิต และตลอดทั้งวัฏจักรของรถยนต์รุ่นใหม่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ภาพยนตร์ และภาพถ่าย ได้ที่ Porsche Newsroom: newsroom.porsche.com

——————————

เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ

ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต

คอลัมน์ Online : ธุรกิจ

ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MCHs5

วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา