สวพ. FM 91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร – สวพ. FM 91 สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร

07 ธ.ค. 2564 | 05:07:50

จากกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏคลิปผู้ชายคล้ายพนักงานส่งอาหารจอดรถจักรยานยนต์บนรางรถไฟ ในขณะที่มีรถไฟวิ่งผ่าน ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับตนเองและผู้อื่น รวมถึงทรัพย์สินทางราชการอีกด้วย นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้สั่งการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดกฎหมาย ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด และได้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปข.ตร.)”ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็น ผู้อำนวยการศูนย์

ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งความผิดที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และฝากไปยังผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเป็นหลัก ขอเตือนไปถึงผู้ขับขี่ที่กระทำการดังกล่าวว่าอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ รวมถึงอาจผิดกฎหมาย

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

มาตรา 57 เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติกฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ

(1) บนทางเท้า

(2) บนสะพานหรือในอุโมงค์

(3) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก

(4) ในทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม

(5) ในเขตที่เครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ

(6) ในระยะ 3 เมตรจากท่อน้ำดับเพลิง

(7) ในระยะ 10 เมตรจากที่ตั้งสัญญาณจราจร

(8) ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน

(9) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว

(10) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ

(11) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ 10 เมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง

(12) ในที่คับขัน

(13) ในระยะ 15 เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

(14) ในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์

(15) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

มาตรา 148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้ท่านขับขี่ด้วยความระมัดวัง ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างสูง หากท่านพบเห็นการกระทำความผิด ขอให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้ท่าน หรือ โทร.สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เครดิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Share this: