ทรัพย์สิน 47 ล.

กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 0

ทรัพย์สิน 47.49 ล้านบาท ‘พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา’นั่ง บอร์ด กปภ. 1 ปี รวยขึ้น 6.32 ล้านบาท เป็นคณะทำงาน ‘บิ๊กป้อม’ นั่งกรรมการ-ที่ปรึกษา รวม 11 ตำแหน่ง รายได้ต่อปี 7.80 ล้านบาทส่วนใหญ่จากเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รายของ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม คณะทำงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กรณี พ้นจากตำแหน่ง กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565

มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 47,498,988.96 บาท หนี้สิน 1,096,872 บาท

พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา อายุ 62 ปี แจ้งมีทรัพย์สิน 30,742,229.54 บาท จากเงินฝาก 6 บัญชี 9,406,960.73 บาท เงินลงทุน 13 รายการ 10,984,439.61 บาท ที่ดิน 3แปลง 1,108,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้าน 1 หลัง 1,600,000 บาท ยานพาหนะเป็นรถยนต์ 2 คัน 3,800,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,614,829.20 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,228,000 บาท มีหนี้สิน 1,096,872 บาทจากหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

นางกนกวรรณ ศรีนาคา (สกุลเดิม สุจริต) อายุ 51 ปี คู่สมรส เป็นหัวหน้าส่วนติดตามและประเมิน บมจ.กรุงไทย แจ้งมีทรัพย์สิน 16,756,759.42 บาท จากเงินฝาก 3 บัญชี 74,049.28 บาท เงินลงทุน 4 รายการ 6,696,710.14 บาท ที่ดิน 1 แปลง 2,820,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน 1 หลัง 5,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,224,600 บาท ทรัพย์สินอื่น 442,000 บาท

มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน อายุ 22 ปี

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ พล.อ.กู้เกียรติ แจ้งมีปืน 5 กระบอก นาฬิกาข้อมือ 12 เรือน สร้อยคอทองคำ 2 เส้นน้ำหนักรวม 7 บาท ทองคำแท่ง น้ำหนักรวม 20 บาท พระเครื่อง เหรียญเลี่ยมทองคำและเพชร 24 องค์ แหวรเพชร แหวนทองคำ 5 วง

คู่สมรสแจ้งมี นาฬิกาข้อมือ 1 เรือน สร้อยคอทองคำพร้อมจี้ทองคำฝังเพชร 1 เส้น พระเครื่อง เหรียญเลี่ยมทองคำและเพชร 2 องค์ แหวนเพชร แหวนทองคำ 3 วง

ข้อมูลรายได้ต่อปีและรายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ)

พล.อ.กู้เกียรติ แจ้งมีรายได้ต่อปี 7,808,737.70 บาท จากบำนาญ เงินเดือน 1,632,576 บาท ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม 2,482,900 บาท โบนัสประจำปี 2,743,261 บาท ขายรถยนต์ 950,000 บาท

แจ้งมีรายจ่าย 3,597,154.22 บาท จากค่าอุปโภคบริโภค 600,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 400,000 บาท ค่าเงินกองทุนต่างๆ 500,000 บาท ค่าผ่อนรถยนต์ 313,392 บาท ค่าเล่าเรียนบุตร 150,000 บาท ค่าอุปการะบิดามารดา 120,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 500,000 บาท เงินบริจาค 30,000 บาท ภาษีประจำปี 983,762.22 บาท

คู่สมรส แจ้งมีรายได้ต่อปี 1,193,181.16 บาท จากบำนาญ เงินเดือน 949,692.16 บาท ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม 243,489 บาท

แจ้งมีรายจ่าย 984,686.48 บาท จากค่าอุปโภคบริโภค 360,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 130,000 บาท ค่าเงินกองทุนต่างๆ 120,000 บาท ค่าอุปการะบิดามารดา 60,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 300,000 บาท เงินบริจาค 10,000 บาท ภาษีประจำปี 4,686.48 บาท

พล.อ.กู้เกียรติ แจ้งเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ระบุ เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) จำนวน 3,674,229.22 บาท คู่สมรส 1,072,771 บาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี พล.อ.กู้เกียรติ แจ้งว่า ปี 2560 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 , ปี 2561 เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก , ปี 2562 รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ปัจจุบัน พล.อ.กู้เกียรติ ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆ รวม 11 ตำแหน่ง ดังนี้

1.คณะทำงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (14 ต.ค.2563) 2.กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (1 ม.ค.2562) 3.ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (12 ม.ค.2565) 4.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณประโยชน์ (2 ก.ย.2563) 5.ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (11 ม.ค.2563)

6.รองประธานและกรรมการอิสระ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (19 ส.ค.2564) 7.ประธานคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (1 เม.ย.2565) 8.ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ (9 พ.ย.2564)

9.อุปนายก คณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสสมาคม แห่งประเทศไทฯ (25 พ.ย.2563) 10.ที่ปรึกษา สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย (18 พ.ย.2563) 11.อุปนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่ง แห่งประเทศไทย (5 ต.ค.2564)

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พล.อ.กู้เกียรติ เข้ารับตำแหน่งกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2564 แจ้งมีทรัพย์สินรวม 41,173,871.51 บาท ขณะที่การแจ้งพ้นจากตำแหน่ง 30 มิ.ย.2565 มีทรัพย์สินรวม 47,498,988.96 บาท เท่ากับว่า พล.อ.กู้เกียรติ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,325,117.45 บาท

 กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 1กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 10กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 11กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 12กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 17กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 19กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 23กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 25กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 27กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 29กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 31กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 33กู้เกียรติ ศรีนาคา 20092565 37

บัญชีทรัพย์สินบุคคลอื่น

 • ทรัพย์สิน 15 ล.’สุรชาติ เทียนทอง’ส.ส.เพื่อไทย ถือเงินสด 6 ล.มีนาฬิกาหรู 6 เรือน
 • ทรัพย์สิน 681 ล.’ไชยยศ จิรเมธากร’ส.ส.ปชป.ที่ดิน 373 ไร่ มีพระเครื่อง-วัตถุโบราณ 256 ล.
 • ทรัพย์สิน 157.9 ล.’ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์’นั่งนายกเมืองพัทยา ลงทุน 44 ล.ที่ดิน 36 ล.
 • ทรัพย์สิน 5 ล.’วุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ’รองนายกเมืองพัทยา รายได้ 6 ล.จากธุรกิจครอบครัว
 • ทรัพย์สิน 38 ล.’ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล’รองนายกเมืองพัทยา เงินฝาก 16 ล.กระเป๋าหรู 27 ใบ
 • ทรัพย์สิน 16 ล.’กฤษณะ บุญสวัสดิ์’นั่งรองนายกเมืองพัทยามีปืน 4 กระบอก กระเป๋าหรู 7 ใบ
 • ทรัพย์สิน 24.92 ล.’มาโนช หนองใหญ่’นั่งรองนายกเมืองพัทยาอีกรอบ เงินฝากลดลง 1.2 แสน
 • ทรัพย์สิน 38 ล.’พ.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์’ลูกชาย’วิโรจน์’อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
 • ทรัพย์สิน 23 ล.’หิรัญ ประสารการ’อธิการบดี มรภ.ภูเก็ต บ้าน 2 หลัง ที่ดิน 6 แปลง 20 ล.
 • ทรัพย์สิน 16 ล.’อดิศร เนาวนนท์’อธิการ มรภ.นครราชสีมา มีเงินฝาก 6 ล.บ้าน-ที่ดิน 7 ล.
 • ทรัพย์สิน 38 ล.’อิสรพงษ์ มากอำไพ’ส.ส.ปชป.ต้นปี 65 ซื้อรถหรู 4 ล.ลงทุนสวนปาล์ม 2 แห่ง
 • ทรัพย์สิน 70 ล.’ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์’นั่ง ส.ส.ปชป.ภรรยามีกระเป๋าแบรนด์เนม 51 ใบ
 • ทรัพย์สิน 7.6 ล.’วัฒนา สิทธิวัง’พ้น ส.ส.เศรษฐกิจไทย ที่ดิน 3 แปลง บ้าน 2 หลัง 3.2 ล.
 • ทรัพย์สิน 890 ล.’วีระชัย วีระเมธีกุล’พ้น ส.ส.ปชป.เงินลงทุน 590 ล.ที่ดิน 210 ไร่ 194 ล.
 • ทรัพย์สิน 119 ล.’ปารีณา ไกรคุปต์’พ้น ส.ส.พปชร.รายได้ 1.4 ล.ไม่มีที่ดิน ภ.บ.ท.5-ฟาร์มไก่
 • ทรัพย์สิน 33 ล.’วราภรณ์’ผจก.กองทุนประกันวินาศภัย เงินฝาก 10 ล.บ้าน-ที่ดิน 11 ล.
 • ทรัพย์สิน 179 ล.’วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ’พ้น ส.ว.เงินลงทุน 43 ล.ห้องชุด-บ้าน 80 ล.
 • ทรัพย์สิน 3 ล.’ภาคิน สมมิตรธนกุล’ส.ส.พปชร.ถือเงินสด 1 ล.ภรรยามีหุ้น 2 ล.ใน หจก. 2 แห่ง
 • ทรัพย์สิน 64 ล.’กฤษฎา’ ปลัดฯ คลัง เงินฝาก 45 ล.รายได้ต่อปี 18 ล.-มีบุตรชอบด้วยกม.3 คน
 • ทรัพย์สิน 197 ล.’นราพัฒน์ แก้วทอง’นั่ง ส.ส.ปชป.แจ้งรายการเงินให้กู้ยืมรายเดียว 149 ล.
 • ทรัพย์สิน 32 ล.’จักกพันธุ์ ผิวงาม’เงินฝาก 27 ล.ซื้อกองทุน-หุ้นสหกรณ์วันเข้ารับตำแหน่ง
 • ทรัพย์สิน 8 ล.’ศานนท์ หวังสร้างบุญ’รองผู้ว่าฯกทม.ภรรยาทำรีสอร์ท-สวนเกษตรอินทรีย์ จ.เลย