จส. 100 – จส. 100

21 มีนาคม 2565, 21:27น.


          พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป) ลงนามคำสั่งปิดสถานบริการในพื้นที่ บช.น. จำนวน 3 แห่ง ตามการเสนอของ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป4) ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสถานบริการในภาพรวม ประกอบด้วย– ร้านนิวแจ้ส พื้นที่ สน.บางยี่ขัน– ร้านล้าน-เล่า พื้นที่ สน.บุปผาราม-ร้านโพไซดอน ผับ พื้นที่ สน.ตลาดพลู          เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 เนื่องจากฝ่าฝืนกฎหมายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค.2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ และตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 5 ลง 15 ม.ค.2502 และศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าได้กระทำผิดจริง          พล.ต.อ.รอยกล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ยังไม่มีนโยบายให้สถานบริการเปิดบริการ จึงขอกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่เข้มงวดในการกวดขันจับกุมสถานบริการที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค.2558 อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง หากตรวจพบมีการปล่อยปละละเลยจะพิจารณาข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 ลง 27 เม.ย.2558

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ#ปิดร้าน

ข่าวทั้งหมด