“รมว.แรงงาน” สั่งเร่งอัพสกิลทำงานแท่นขุดเจาะ เพื่อส่งออกซาอุฯ เป้าหมาย 130 คน – TOPNEWS

  • เผยแพร่ : 20/10/2022 18:18

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลเน้นย้ำให้กระทรวงแรงงาน ต้องฝึกทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ ทั้งตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งแรงงานไทยจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีความต้องการแรงงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องภาคอุตสาหกรรม อาทิ ปิโตรเลียม ก่อสร้าง และภาคบริการ อาทิ การดูแลสุขภาพ นวดสปา โรงแรม การประกอบอาหาร ซึ่งกระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายในการจัดส่งแรงงานที่มีฝีมือ และกึ่งฝีมือ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะต่างแดนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและประสบการณ์ให้แก่แรงงานไทย ดังนั้น การส่งเสริมการมีงานทำโดยการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน

ต่างประเทศ นับเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาการว่างงานในประเทศ

และยังสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของไทย จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการร่วมภาคีเครือข่าย จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานที่กำลังว่างงาน หรือแรงงานที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติ รมว.แรงงาน ให้ดำเนินโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย เป้าหมาย 130 คน ซึ่งในวันนี้ (20 ตุลาคม 2565) ได้มีการเปิดโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 26 คน ระยะเวลาการฝึก 144 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกโดยวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากบริษัท พีทีอี พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการบริหารงาน การเงิน และวิศวกรรม และบริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่ง-ปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ ให้บริการด้าน การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธา งานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง

อีกทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกอบรม และสถานทดสอบฝีมือแรงงานอีกด้วย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานของการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ความปลอดภัยในการทำงานในแท่นขุดเจาะ ความรู้และเทคนิคในการทำงาน พื้นฐานการดํารงชีวิตในต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 และอีก 4 รุ่น จัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เมื่อฝึกจบจะได้เข้ารับการทดสอบฝีมือ หากผ่านการทดสอบแล้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประสานส่งรายชื่อให้แก่กรมการจัดหางานเพื่อดำเนินการจัดหาตำแหน่งงานและจัดส่งไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไป