This image is not belong to us

จากความประมาทบนท้องถนน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ในวันนี้ “คุณเธียร ทองลอย” นักวิชาการประกันสังคมระดับ3 หรือที่ใครหลายๆคน ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จ.ปทุมธานี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เรียกว่า อ.เธียร ก่อนที่เขาจะมีชีวิตที่ช่วยเหลือตัวเองได้แบบในวันนี้ เขาได้เล่าให้ฟังว่า…  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2542 เขาได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานส่งเอกสารของบริษัทเอกชน และ ได้รับมอบหมายให้ไปส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง รถมอเตอร์ไซด์แหกโค้งเนื่องจากเจอน้ำมันบนพื้นถนน เป็นเหตุทำให้รถล้มจน ตัวเองไปฟาดกับที่กั้นทางโค้งทำให้กระดูกสันหลังหัก ส่งผลให้เป็นอัมพาตท่อนล่าง…ทำให้เดินไม่ได้ตลอดชีวิต

ครั้งหนึ่งเค้าเคยคิดฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่าตนเป็นภาระให้กับคนอื่น โดยจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจ ในระหว่างที่ทำการรักษาที่โรงพยาบาล เขาได้เจอเพื่อนร่วมห้องที่พิการหนักกว่า และได้พูดกับเขาว่าจะสู้และใช้ชีวิตต่อ ทำให้เขามีกำลังใจลุกขึ้นสู้อีกครั้ง  โดยได้รับการดูแลจากสำนักงานประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน ที่ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเงินชดเชยต่างๆ ในสิทธิของผู้ประกันตนที่พึงได้รับ  เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชีวิตของคนทำงานอย่างเรา

หลังจากที่รักษาอาการบาดเจ็บ จากโรงพยาบาลแล้ว เขาได้เข้ารับการรักษาฟื้นฟู ณ,ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1จ.ปทุมธานี  โดยในปัจจุบันเค้าสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคนปกติ อีกทั้งยังได้รับความรู้ทางอาชีพระหว่างที่อยู่ในศูนย์ฟื้นฟูฯThis image is not belong to us

ปัจจุบันรับผิดชอบหน้าที่สอนคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ และการประกอบคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู และเป็น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาผู้พิการ ณ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จ.ปทุมธานี และ นอกจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 แล้วยังมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน อีก 4 แห่งได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จ.ระยอง,ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จ.เชียงใหม่, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จ. ขอนแก่น,ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จ.สงขลาThis image is not belong to us