ทต.เขาพระยาเดินธง จัดแข่งขัน จยย.หารายได้สร้างสาธรณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยว | สยามรัฐ | LINE TODAY

ทต.เขาพระยาเดินธง จัดแข่งขัน จยย.หารายได้สร้างสาธรณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและอันตรายจากการรวมตัวแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงอยากให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งนี้กวดขันและเร่งรัดจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการจัดระเบียบ และลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน ซึ่งการมีการแข่งขันความเร็วบนถนนทั่วไป แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่ควรทำตามแม้แต่น้อย เพราะถนนของประเทศไทยเรานั้นมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นอันตรายต่อการขับขี่อย่างรวดเร็ว อีกทั้งถนนทั่วไปนั้นยังมีผู้ใช้งานรถทั่วไป การขับขี่อย่างรวดเร็วย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ร่วมถนนอย่างแน่นอน

ดังนั้น นายสุรศักดิ์ เจิมสม นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จึงได้จัดแข่งขันมิติ้ง ลพบุรี ENDURO เขาพระยาเดินธงครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เขาพระยาเดินธง และ พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และหารายในการสร้างสาธรณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวบนเขาพระยาเดินธง เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินธงไปท่องเที่ยวที่เขาพระยาเดิน และหาสนามแข่งขันจักรยานยนต์ให้กับผู้ที่ชื่นชอบรถจักรยานต์ โดยเฉพาะไปแข่งขันท้องถนนอีกด้วย มีผู้มาเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ 300 คน