SM ปิดเทรดวันแรก 2.20 บาท เหนือจอง 7.84% : อินโฟเควสท์

Editor’s Picks, ข่าวหุ้น

SM ปิดเทรดวันแรกที่ 2.20 บาท เพิ่มชึ้น 0.16 บาท หรือ 7.84% จากราคา IPO 2.04 บาท มูลค่าซื้อขาย 3,051.15 ล้านบาท โดยเปิดเทรดในราคา 2.40 บาท ปรับขึ้นสูงสุด 2.68 บาท และต่ำสุด 2.06 บาท

บล.ทิสโก้ ประมาณการเบื้องต้น บมจ.สตาร์มันนี่ (SM) มีมูลค่าที่เหมาะสมในปี 2566 ที่ 2.51 บาท (อิงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่ P/E 18 เท่า) โดยมองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในภาคตะวันออก ทำให้ได้รับปัจจัยหนุนจากการขยายของ EEC ซึ่งหนุนให้พื้นที่ดังกล่าวมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว และจากการเข้าตลาดช่วยหนุนทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท (ขยายสาขา 10-15 สาขา/ปี) และหนุนแนวโน้มค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง (คาด D/E Ratio ลดต่ำลงเหลือประมาณ 1.6 เท่า) รวมถึงเพิ่มช่องทางเงินทุนจากตราสารหนี้ ช่วยหนุนความสามารถในการแข่งขันแก่บริษัท

ด้านแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2565 คาด SM จะมีการเติบโตต่อเนื่อง ตามเศรษฐกิจในประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น พร้อมทั้งการเร่งการขยายสาขา และเน้นปล่อยสินเชื่อโดยรวมมากขึ้น ช่วยหนุนผลการดำเนินงาน สำหรับความเสี่ยงที่ต้องระวังของ SM คือ การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูง (จากการมีคู่แข่งรายใหญ่ในตลาด) การแข่งขันที่สูงของธุรกิจจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า และความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่อาจถดถอยในปีหน้า

สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2565 มีจำนวน 80.79 ล้านบาท ปรับลดลงจำนวน 8.38 ล้านบาท จาก 9 เดือนแรกปี 2564 จากค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของพนักงานเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาในช่วงไตรมาส 1-3 ปี 2565 และมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อ ขณะที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมียอดลูกหนี้คงเหลือเท่ากับ 2,081.08 ล้านบาท พร้อมด้วยการควบคุมลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPL) ต่อสินเชื่อรวมที่ 3.99 % และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ 4.3 เท่า

SM ประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ธุรกิจ คือ

1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ทั้งในรูปแบบการจำหน่ายสินค้าแบบขายเงินสดและขายผ่อนชำระ ซึ่งจัดทำเป็นสัญญาเช่าซื้อ โดยจำหน่ายสินค้าผ่าน “ร้านสตาร์มันนี่” ในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี รวมถึงจำหน่ายผ่าน Platform E-Marketplace

2) ธุรกิจปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ ได้แก่สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน, สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน, สินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น ทะเบียนรถ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยปล่อยสินเชื่อผ่านทางช่องทางสาขาของบริษัทซึ่งครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกและจังหวัดที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รวมถึงการให้บริการซื้อประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) และต่อภาษีประจำปีรถยนต์ เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ธ.ค. 65)

Tags: IPO, SM, สตาร์มันนี่, หุ้นไทย